Osmanlı Gümrüklerinde 19. Yüzyıl Son Döneminde Yapılan Reformlar ve Yabancı Uzmanlar

Download
2022-01-01

Suggestions

Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet Hakları Kurumları
Ağır, Münis Seven (İletişim, 2021-01-01)
Interpretive schemes and Ottoman historiography in the twentieth century
Kılınçoğlu, Deniz T; Özveren, Eyüp; Department of Economics (2005)
This thesis analyzes the influences of three eminent social scientists on Ottoman historiography. Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein and Michael Mann are three important scholars, who challenged the paradigms of world historiography in the twentieth century. Nevertheless, whereas the studies of Braudel and Wallerstein made more strong impacts on the area, the influences of Mann remain limited. The aim of this thesis is to evaluate the influences of the former two scholars on Ottoman historiography and th...
Genealogy of the Ottoman surveys
Çelik, Mehmet Ali; Yıldırım, Erdoğan; Department of Sociology (2017)
Thesis aims to look at the language of the Ottoman Surveys, as discourse, and problematize how the subjects of the empire were registered. It is argued that the Ottoman surveys have discursive regularities corresponding to specific regimes of power. In the 15th and the 16th centuries, reaya was registered by tahrir defters in the form of a landholding household unit on the basis of taxation, timar, çift-hane systems. At the end of the 16th century, empire-wide tahrirs were ceased to be conducted. Within the...
Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek: 18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği
Özkaya, Hatice Gökçen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-19)
Mimarlık alanında Osmanlı yazılı belgelerini kullanan araştırmacıların sayısındaki artışla birlikte, Osmanlı evleri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmeye başlandı. Bu değerlendirmelerde belgeler, daha önce sıklıkla yapılan tipolojik çalışmaların aksine, konutların genelleme yapılamayacak kadar çeşitlendiğini ortaya koyuyor. Bu durumdan hareketle, bu makale, 1742-1765 yılları arasında Ahkâm defterlerindeki istibdal hükümlerinde karşılaşılan beş ev örneğine odaklanarak, bu alandaki çalışmalara bi...
Osmanlı Tarihinin Maddesi”nin Ruhu
Erdoğan, Necmi (null, Yordam Kitap, 2019-01-01)
Citation Formats
B. Çelik, Osmanlı Gümrüklerinde 19. Yüzyıl Son Döneminde Yapılan Reformlar ve Yabancı Uzmanlar. 2022.