Yüksek Hidrostatik Basınç Prosesinin (yhb) Nar Suyunun Kalite Faktörleri Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi

2012-12-31
Tüketicilerin ısısal olmayan gıda işleme teknolojileri ve bu yolla üretilen ürünlere olan ilgilerinin artmasıyla Yüksek Hidrostatik Basınç (YHB) uygulanmış gıdaların sayısı tüm dünyada hızla artmaktadır. YHB yüksek kalitede, taze ürün karakteristiğinde, mikrobiyel açıdan güvenli ve uzun raf ömrüne sahip ürünlerin üretiminde öne çıkmaktadır. Bu gıdalar arasında, dış etkenlerden oldukça hızlı etkilenen meyve suları özellikle ilgi çekmektedir; ancak bu konu ile ilgili farklı kalite parametreleri ve raf ömrü üzerine yüksek basınç uygulamasının etkisi literatürde detaylı olarak çalışılmamıştır ve bu konuda matematiksel model çalışmaları yeteri kadar bulunmamaktadır. YHB teknolojisi bakterilerin inaktive edilmesini dolayısıyla raf ömrünün arttırılmasını sağlar. Isısal işlemlerde gerçekleşen istenmeyen değişiklikler ve kalite kayıpları en aza indirilir. Bu bağlamda yapılacak olan bu çalışmanın amacı; Antalya bölgesinden tedarik edilip meyva suyuna işlenen Hicaz narı üzerine YHB uygulamalarının etkisinin araştırılması, sonuçların ısıl işlemle muamele görmüş nar suları kalite parametre ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılmasıdır (YHB işleminin ısısal işleme üstünlüğünün araştırılmasıdır). Çalışmada, temel olarak endüstride de kullanılan kalite parametreleri incelenecektir. Söz konusu kalite ögeleri bu çalışma için Renk Analizi, Toplam Kuru Madde (Briks) Tayini, Titrasyon Asitliği Tayini, pH Ölçümü, Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı Tayini, Toplam Maya-Küf Sayısı Tayini, Toplam Fenolik Madde Tayini, Antosiyanin Miktarı Tayini, C Vitamini Tayini ve Antioksidan Aktivite Tayini olarak belirlenmiştir. Basınç, zaman ve sıcaklık parametrelerinin taze sıkılmış nar suyunun kalitesi üzerine etkisi araştırılacak ve bahsedilen bu 3 değişken için sistem optimizasyonu yapılacaktır. En optimum koşulları sağladığı düşünülen 2 farklı basınç- sıcaklık-zaman seti seçilip YHB ile muamele görmüş nar suyunda raf ömrü belirlenerek çalışma tamamlanacaktır.

Suggestions

Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’...
Development of High Fracture Toughness Hard Coatings
Kaygusuz, Burçin; Özerinç, Sezer; Kazmanlı, Muhammet Kürşat; Department of Micro and Nanotechnology (2021-9-2)
Improving the machining performance of cutting tools is critical for increasing product quality and decreasing production cost and time. For this purpose, hard coatings on cutting tools are widely utilized in the industry. These hard coatings increase the lifetime of cutting tools by improving their wear resistance and allow higher cutting speeds. One of the primary drawbacks of these hard coatings is their brittle nature, which occasionally results in premature failure. This thesis investigated a solution ...
Yüksek sıvı basınç ve bakteriosinlerin süt ve portakal suyundaki gıda bazlı mikroorganizmaların inaktivasyonu üzerine etkisi
Bozoğlu, Faruk; Alpas, Hami(2003)
Bu çalışmanın amacı Gıda endüstrisinde kullanılmaya başlayan yüksek sıvı basınç teknolojisinin (HHP) seçilmiş gıda patojenleri üzerine etkilerini araştırılmasıdır. Bu çalışmada öncelikle HHP'nin bakterilerin inaktivasyon mekanizmasının incelenmesi ele alınmıştır. 250-500 MPa aralığında yapılan çalışmalar, DSC, SEM ve TEM metotları ile incelenmiş ve 300 MPa'm altındaki inaktivasyonlarda literatürde daha önce bahsedilen hücre zarı ve hücre duvarının herhangi bir değişikliğe uğramadığını, bakteri ölümlerinin ...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Öztürk, Eylül(2017-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro-molekülleri modellemek için karbonhidrat grubundan nişasta, protein grubundan ise selülaz enzimi seçilmiştir. Bu projenin hedefleri;- Kullanılacak selülaz enziminin, selüloz ve modifiye nişasta örneklerinin yapı karakterizasyonunun yapılması,- Modifiye nişasta, selülaz enziminin farklı ba...
Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi
Koz, Alper; Akyüz, Ahmet Oğuz(2019-02-01)
Gerçeklestirilen projenin amacı, büyük hacmi nedeniyle yüksek dinamik oranlı (YDO) videoya iliskin depolama ve iletme zorluklarını gidermek ve böylelikle YDO videoyu günlük hayatta kullanılabilecek bir teknoloji haline getirmek ve kullanıcıların sayısal görüntülerdeki tecrübe kalitesini artırmaktır. Bu amaçla, YDO videonun direkt ve geriye uyumlu kodlanmasına yönelik yeni ve özgün yöntemler gelistirilmesi ve bu yöntemlerin nesnel ve algısal degerlendirmelerinin gerçeklestirilmesi hedeflenmistir. Geriye...
Citation Formats
H. Alpas, “Yüksek Hidrostatik Basınç Prosesinin (yhb) Nar Suyunun Kalite Faktörleri Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59422.