Yöre üzümlerinin yıkama suyundan, must ve geleneksel şaraplarından Saccharomyces cerevisiaea izolasyonu, tanı ve PFGE ile tipleme

2016-12-31
Gültekin, Güzin Candan
Çetinkaya, Asya
Eyüboğlu, Özge
Balci, Oğuz
Çavdaroğlu, Çağrı
Bu projenin amaçlarindan ilki üzüm ve üzüm şırasından, ve geleneksel şarap üretimindenSaccharomyces cerevisiaea izole etmek ve ikinci olarak da Saccharomyces cerevisiaea kültürlerinin suş bazında genotipik benzerliklerinin ve farklılıklarının PFGE metodu ile araştırılması, bu moleküler yapıların ticari suşların moleküler yapıları ile kıyaslanmasıdır. Böylelikle, Türkiye’de gelenksel olarak -ticari kültür kullanılmadan- üretilen şaraplara özgü bakteriler hakkındaki bilgi birikimimiz artacaktır.