Hide/Show Apps

Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi

2016-12-31
Kestel, Sevtap Ayşe
Yozgatlıgil, Ceylan
Hasgül, Etkin
Evkaya, Ömer Ozan
Bu çalışmada amaç buğday verimini fenolojik evreleri detayında etkileyen meteorolojik ve diğer rassal değişkenlere bağlı olarak belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmadığı durumlarda copula modelleri ile tahmin etmektir. Buğday verimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve karmaşık bağımlılık yapıları gösteren çok değişkenli verilerin etkisini olasılıksal olarak anlamak adına faydalı bir yöntemdir. Özellikle verim tahminin daha esnek modellemelerle ortaya çıkarılmasında, R ve C-vine copula kullanımı bu çalışmada metodolojik olarak araştırılacaktır. Sonuç olarak Vine-copula modelinin verim ile diğer bütün değişkenler arasındaki karmaşık yapının ortaya çıkarılmasında, bunun olasılıksal olarak ölçülmesinde ve bu model üzerinden ileriye dönük verim tahmini yapılmasında faydalı olacağı düşünülmektedir. Elde edilen bulguların, temel aktüeryal hesaplamalarla olan ilişkisi ortaya çıkarılarak sektörel çalışmalar için de destekleyici bir çalışma olması planlanmaktadır