Yeni Teknolojiler Kullanılarak Fındık Zarındaki Fenolik Maddelerin Geri Kazanılması ve Karakterizasyonu

2014-12-31
Bu proje gıda atıklarındaki değerli biyoaktif maddelerin geri kazanılması ve doğal gıda katkı maddesi olarak değerlendirilmesi ile ekonomiye ve insan sağlığına katkı sağlanmasının hedeflendiği uzun soluklu araştırma ve geliştirme sürecinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu araştırmalarda organik çözücü kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu ve özütleme sırasında biyolojik aktivitenin kaybolmaması için özütleme süresinin kısaltılması, elde edilen özütlerdeki fenolik maddelerin karakterizasyonun yapılması (bunun için gerekli kütüphanenin oluşturulması) ana hedeflerdir. Bu projede antioksidan özelliği bulunan fenolik maddelerin fındık zarından mikrodalga destekli özütleme kullanılarak geri kazanılması incelenecektir.Dünya fındık üretiminin %70 kadarı (760,000-800,000 ton/yıl) Türkiye’de gerçekleşmektedir. İç fındıkların yaklaşık %2’si fındık zarından oluşmaktadır. Fındık zarı, kavrulmuş iç fındıkların üretimi sırasında atık olarak açığa çıkmaktadır. Ülkemizde yıllar itibarıyla üretilen fındık miktarı dikkate alındığında, kavrulmuş iç fındık üretiminden arta kalan fındık zarı miktarı 5000  1000 ton/yıl dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Aydın Söke’de fındık zarından süperkritik karbon dioksit ile katma değeri yüksek, özel nitelikli yağ üretimi yapılmaktadır. Yağı alınmış fındık zarı, fenolik maddelerin süperkritik karbon dioksitte çözünürlüğünün az olması nedeni ile, fenolik madde açısından zengindir ve diğer doğal ürünlerle ve sanayi atıkları ile karşılaştırıldığında toplam fenolik madde içeriği yüksektir. Bu projenin amacı mikrodalga destekli özütleme kullanılarak yağı alınmış fındık zarının katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesi için süreç parametrelerinin; mikrodalga gücü, katı/çözücü oranı, çözücü türü (su, etanol-su karışımı 50:50 v/v) ve özütleme süresi; belirlenmesidir. Mikrodalga özütlemesinin seçilmesinin nedeni organik çözücü kullanımının azaltılması (etanol/su ile mikrodalga destekli özütleme) veya tamamen kaldırılması (su ile mikrodalga destekli özütleme) ve kullanım süresinin kısaltılmasıdır.

Suggestions

Baklagil nişastalarının mikroakışkanlaştırma ve ultrasonikasyon yöntemleri kullanılarak modifiye edilmesi
Şümnü, Servet Gülüm; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Bu çalışmada ana amaç, nohut ve mercimek olmak üzere iki farklı kaynak kullanarak, mikroakışkanlaştırma ve ultrasonikasyon metotları ile modifiye baklagil nişastaları elde etmektir. Diğer bir amaç ise bu yöntemlerin nişastanın özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Modifiye nişastanın fonksiyonel özellikleri (su emme kapasitesi, çözünürlük, şişme gücü), reolojik özellikleri, jelatinizasyonu, morfolojisi ve kristal yapısı analiz edilecektir.
Yüksek hidrostatik basınç ile nanoyapılandırılmış katı yağ parçacıkları geliştirilmesi ve yüksek kaynama noktasına sahip uçucu yağların enkapsülasyonu
Alpas, Hami(2017-12-31)
Bu projede, oda sıcaklığında katı halde bulunan yağların, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında kristalleşme özelliklerinde ve kristal yapısındaki değişimlerin anlaşılması ve bu yağların kristal yapılarının zamana karşı değişiminin modellenmesi amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a) Yüksek hidrostatik basınç uygulayarak nano yapılandırılmış katı yağ parçacıkları (NYK) geliştirmek,b) Kristalleşme özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak sıcaklık, basınç ve zaman gibi değişkenleri kullanarak isten...
B grubu vitaminlerinin enkapsülasyonu
Şümnü, Servet Gülüm; Şahin, Serpil(2015-12-31)
İkili emülsiyonların pek çok kullanım alanı olmasına rağmen gıda sektöründe henüz bu yöntemle üretilen kaydadeğer bir ürün bulunmamaktır. Bunun ana nedeni ikili emülsiyonların karmaşık yapılarından dolayı hazırlanmalarının zorluğu ve elde edilen ürünlerin saklama sırasında dayanıklı olmamalarıdır. Bir diğer neden ise emülsiyonların dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılan poligliserol polirisinolat esterleri (PGPR) gibi sentetik emülgatörlerin gıda endüstrisinde kullanımının kısıtlı olmasıdır. Suda çüz...
KIZIL ÖTESİ-MİKRODALGA FIRINDA PİŞİRİLMEYE UYGUN KEÇİBOYNUZU UNU İÇEREN KEK FORMÜLASYONLARININ TASARLANMASI
Şahin, Serpil; Şümnü, Servet Gülüm; Yıldız, Eda(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kızıl ötesi-mikrodalga kombinasyonlu fırın kullanarak, çölyak hastalığı olan bireyler için keçi boynuzu unu içeren glutensiz kek formülasyonlarının geliştirilmesidir. Kızıl ötesi-mikrodalga kombinasyonlu fırın, mikrodalganın işlem süresini kısaltma ve kızıl ötesinin ürün kalitesini arttırma avantajlarını birleştirmektedir. Bu çalışmada, gluten içeren unlu gıdaların kalitesine erişebilmek amacıyla, pirinç unu ile keçi boynuzu unu, değişik kabartma tozları, hidroksipropilmetilsellüloz gam...
ULTRA-SONİKASYON YÖNTEMİ İLE KEKLERDEKİ YAĞ İÇERİĞİNİN AZALTILMASI
Şümnü, Servet Gülüm; Şahin, Serpil(2014-12-31)
Son yıllarda toplumun sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesiyle birlikte, az yağlı yiyeceklere olan talepte büyük bir artış gözlemlenmektedir. Tüketici talebindeki değişiklikleri takip eden gıda endüstrisi hem yağ oranı az hem de lezzeti, görüntüsü ve kalitesinde herhangi bir değişiklik olmayan kekler üretebilmeyi hedeflemiştir. Yağ, keklerde hacmin arttırılmasında, sertliğin azaltılmasında ve düzgün ve çok küçük gözeneklere sahip iç yapı elde edilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra kek...
Citation Formats
M. E. Yener and S. G. Şümnü, “Yeni Teknolojiler Kullanılarak Fındık Zarındaki Fenolik Maddelerin Geri Kazanılması ve Karakterizasyonu,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59435.