B grubu vitaminlerinin enkapsülasyonu

2015-12-31
İkili emülsiyonların pek çok kullanım alanı olmasına rağmen gıda sektöründe henüz bu yöntemle üretilen kaydadeğer bir ürün bulunmamaktır. Bunun ana nedeni ikili emülsiyonların karmaşık yapılarından dolayı hazırlanmalarının zorluğu ve elde edilen ürünlerin saklama sırasında dayanıklı olmamalarıdır. Bir diğer neden ise emülsiyonların dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılan poligliserol polirisinolat esterleri (PGPR) gibi sentetik emülgatörlerin gıda endüstrisinde kullanımının kısıtlı olmasıdır. Suda çüzünen B1 vitamini (tiamin) ısı, ışık, nem ve alkali ortamdan etkilenen ve işlem koşullarına hassas bir vitamindir. B1 vitaminin işlem sırasında bozulmasına engel olmak ve dayanıklılığını arttırmak için ikili emülsiyon yöntemi ile kapsüllenmesi çözüm olabilir. B1 vitamininin şu ana kadar bu yöntemle kapsülenmesi konusunda literatürde hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Diğer suda çözünür vitaminlerin bu yöntemle kapsüllenmesi konusundaki çalışmaların hepsinde sentetik PGPR kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı su-yağ-su (SYS) ikili emülsiyonunun iç su fazında B1 Vitamininin hapsedilmesi ve ikili emülsiyon hazırlanırken kullanılan sentetik emülgatörün (PGPR), lesitin gibi doğal bir emülgatör ile değiştirilmesidir.
Citation Formats
S. G. Şümnü and S. Şahin, “B grubu vitaminlerinin enkapsülasyonu,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59438.