Türkiye Bankacılık Sektöründe Çekirdek Olmayan Yükümlülüklerin Belirleyicileri

2018-12-31
Akbostancı Özkazanç, Elif
Demirölmez, Beren
2008 küresel finansal kriz sonrası, finansal kırılganlıkların teşhis edilmesindeki önemli rolünden dolayı banka yükümlülüklerinin bileşenleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Literatüre göre çekirdek olmayan yükümlülükler finansal krizin güzel bir göstergesi olabilir. Ayrıca bu yükümlülükler, verilerine daha sık ulaşılabilir olmasından kaynaklı gerçek zaman gözlemi sağlayabilmekte oluşu da iyi bir gösterge olmaya uygundur. Çekirdek olmayan yükümlülükler üzerine birçok çalışma olsa da, ülkelere özel çalışmalar yetersizdir. Bu projenin amacı 2003Ç1 ve 2015Ç4 periyotunu kapsayarak Türkiye için çekirdek olmayan yükümlülüklerin belirleyicilerini hem banka düzeyindeki hem de makro düzeydeki değişkenleri göz önünde bulundurarak analiz etmektir. Bunun yanı sıra bu çalışma Türkiye’deki makro-ihtiyati politikaların çekirdek dışı yükümlülükler üzerindeki etkinliğini göstermeyi de amaçlamaktadır.
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç and B. Demirölmez, “Türkiye Bankacılık Sektöründe Çekirdek Olmayan Yükümlülüklerin Belirleyicileri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59555.