Hide/Show Apps

Üniversite Öğrencilerinin Nüfus Artışına Yönelik İnançları

Tıptaki gelişmeler ve tarımdaki verimlilik sonucunda insan nüfusunda son 50 yılda önemli bir artış yaşanmıştır. Ancak nüfus artışıyla birlikte yeni problemler de gündeme gelmiştir. Tatlı su kıtlığı, doğal kaynakların hızla tükenmesi, hava ve su kirliliğinde artış, ormansızlaşma, çölleşme, fakirlik ve açlık ortaya çıkan sorunlardan sadece bir kısmıdır (Raven & Berg, 2006). Bu eğilimler bilim insanlarını dünyanın taşıma kapasitesi ile ilgili değerlendirmelere ve Sürdürülebilir Kalkınma (SK) sürecine yönlendirmektedir. Ülkemiz sınırları ile çevrilmiş doğal çevremizin taşıma kapasitesinin bir limiti olacağı açıktır ve nüfus artışı ile ilişkilidir (Toros, Ulusoy ve Ergöçmen, 1997). Nüfus artışı karşısında tüketimin artması, alışkanlık ve beklentilerin de değişmesi ile birlikte doğal kaynakların yetersiz kalması ve ekolojik dengenin sarsılması kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Öte yandan, ekonomik gelişmeler ve istihdam açısından nüfus artışının bir çözüm olduğu iddialar arasında yer almaktadır (Alkın, 2000). Güçlü bir sosyal yapının yanı sıra ekonomik kalkınma açısından da genç nüfusa duyulan ihtiyaç nüfus artışının gerekliliğini gündeme getirmiştir. Belirtilen kapsamda, bu çalışma, nüfus artışı ile ilgili ülke gündemindeki tartışmaları göz önünde bulundurarak konu ile yüksek öğretim öğrencilerinin inançlarını belirlemeye ve bu inançların nasıl şekillendiğine ışık tutmayı hedeflemiştir.