Sürdürülebilir Gıda Tüketimi için Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına bir Bakış

2016-12-31
Okul öncesi öğretmen eğitimi programında yer alan “Anne ve Çocuk Beslenmesi” dersi 2015-2016 Bahar döneminde sürdürülebilirlik için eğitim prensiplerine dayalı olarak revize edilmiştir. Beslenme prensipleri ve anne-çocuk beslenme programları sürdürülebilir gıda tüketimi gereklilikleri göz önüne alınarak öğretmen adaylarına sunulmuştur. Bu çalışmada, bahsedilen dersi tamamlamış olan okul öncesi öğretmen adaylarının beslenme ile ilgili algılarını ve beslenme alışkanlıklarını incelemek, sürdürülebilir gıda tüketimi bakış açısıyla hazırlanmış beslenme dersi ile ilgili görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca, ders sürecinde öğrenciler tarafından üretilmiş olan “sürdürülebilir gıda tüketimi” temalı broşür ve posterler gözden geçirilip revize edildikten sonra çoğaltılılarak farkındalık arttırma amaçlı bölümde sergilenecektir, paylaşılacaktır.
Citation Formats
E. Şahin, G. Teksöz, and N. Alaçam, “Sürdürülebilir Gıda Tüketimi için Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına bir Bakış,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59783.