Mikro Kredi Uygulamaları ve Kırsal Yoksulluk: Chiapas Deneyimi

2016-12-31
Tarımsal yapıların dönüşümü sürecinde çeşitlilik (diversity) anahtar bir kavram haline geldi. Bu kavramın yaygın kullanımı yalnızca tarımsal faaliyetle geçinemez hale gelmiş hane halkları artık çeşitli ekonomik faaliyetlerle, çeşitli gelir kaynaklarını kullanarak yaşamlarını sürdürmek durumunda kaldığına dikkat çekiyor. Yerel nüfusun ihtiyaçları ve yaşamsallığı kriterlerine yapılan vurguyla mikro kredi kalkınma literatürüne ve politika uygulamaları arasına girerken, zamanla bir vurgu kaymasına uğrayarak finans sektörünün ve karlılığı tartışmanın merkezi haline geldi. Kırsal kalkınmayı piyasayla daha uyumlu hale getiren yaklaşımların ve bu yönde uygulanan mikro kredi uygulamalarının iki temel amacı olduğu söylenebilir: a) finans sermayesinin karlılığını sürdürülebilir hale getirmek; b) kırsal yoksulluğun etkilerini hafifletmek (Alleviate). 2005 yılından beri Meksika kırsalında hem doktora çalışmamın hem de sonrasında BAP destekli araştırmalarımın saha çalışmalarında gözlemlediğim üzere, Meksika kırsal nüfusu her yıl daha fazla mikrokredi kullanarak borçlandırılıyor. Bu araştırma projesi mikrokredi politikalarına ilişkin eleştirel bir bakış geliştirme amacını taşıyor. Mevcut kırsal kalkınma yaklaşımları ve bu yaklaşımların etkisiyle geliştirilen mikro kredi politikalarının yerel hanehalkları üzerindeki etkilerini eleştirel bir değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
Citation Formats
A. Topal Yılmaz, “Mikro Kredi Uygulamaları ve Kırsal Yoksulluk: Chiapas Deneyimi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59473.