MSM ve MEM Stratejilerinin Refah Etkileri: Genel Denge Analizi

2017-12-31
Bu proje önerisinde, balıkçılık sektörünü içeren bir dinamik stokastik genel denge modeli üzerinde durulması planlanmaktadır. Hanehalklarının balık kaynaklarının sürdürebilirliğinin miras güdüsü ile içerildiği bir fayda fonksiyonu ile optimizasyon yaptığı, balık ürünleri ve diğer ürünlerin bulunduğu bir piyasa modeli çerçevesinde fiyatların ekonomideki karar alıcıların davranışlarınca belirlendiği, stokastik çevresel şokların içerildiği bir model kurulması planlanmakta ve bu model içinde MSM ve MEM çözümlerinin sosyal refah açısından karşılaştırılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Citation Formats
S. Küçükşenel, “MSM ve MEM Stratejilerinin Refah Etkileri: Genel Denge Analizi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59551.