BİREYLERİN FİNANSAL RİSK ALGILARI VE SİGORTA ALIM KARARLARININ İNCELENMESİ: ANKET ÇALIŞMASI

2015-12-31
Bu çalışmada finansal kararlardan biri olan sigorta alımı kararı ele alınmış ve bireylerin belli finansal riskleri (finansal kayıpları) nasıl algıladıklarını ve bu algıların zararı azaltma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen sigorta alım kararını nasıl etkilediği incelenecektir.Bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan en önemli farkı ise uygulamanın psikoloji ve ekonomi bilimlerini biraraya getiriyor olması çalışmaya disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bunun yanısıra finans alanında ülkemizde henüz çok yeni olan anket uygulamalı finansı kullanması ve bireylerin finansal karar alma süreçlerindeki farklılıkları ülkeler bazında incelemesidir. Bu çalışma ile yatırımlarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalan bir gelişmiş ülke olarak İngiltere ve gelişmekte olan ülke olarak Türkiye’de üniversite öğrencilerinin riske bakış açıları ve aldıkları kararlar karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Çalışmanın iki farklı ülkede uygulanacak olması bireylerin finansal karar alma süreçlerindeki kültürel farklılıkların ortaya konulmasına imkân vermektedir. Çalışmanın üniversitemiz hem de İngiltere’nin Newcastle Üniversitesi öğrencilerine uygulanacak olması çalışmanın uluslararası boyutunu oluşturmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımının yapılmasının temel nedeni ekonomik koşullar, genel yaşam standartları, eğitim ve son olarak teknolojik gelişmişliklerden faydalanma düzeyindeki farklılıkların bireylerin karar alma süreçlerini ve bilişsel algılarını etkileyebilecek olmasıdır. Bu nedenle, çalışmanın uluslararası geçerli bir çalışma olabilmesi bu farklılıkların dikkate alınmasını gerektirmektedir.
Citation Formats
Ö. Özdemir, S. Şahin, and A. Oran, “BİREYLERİN FİNANSAL RİSK ALGILARI VE SİGORTA ALIM KARARLARININ İNCELENMESİ: ANKET ÇALIŞMASI,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59488.