Beşeri ve Sosyal Bilim Araştırmalarına Temel Oluşturan Kavramların Öğretilmesi ve Öğrenilmesinde Video Teknolojilerinden Faydalanma

2018-12-31
Her akademik düzeyden ve programdan öğrencinin, farklı teknik ve içeriksel özelliklere sahip (belgesel, dijital hikayeleme, animasyon, sanal oyunlar ve uygulamalar vb.) multimedya araçlarının öğretim faaliyetlerine entegre edilmesi sayesinde, birçok yönden çok daha verimli bir öğrenme süreci geçirdiğini biliyoruz: hatırlama, muhakeme ve problem çözme yeteneklerinin pekişmesi, tekrara dayalı öğrenme ihtiyacının etkili bir biçimde desteklenmesi, motivasyonun yükselmesi, öğrenmede otonominin artması gibi. Söz konusu bilimsel verilerden yola çıkan bu projenin temel amacı, eğitimde multimedya araçlarını kullanmanın sağladığı avantajlardan faydalanmak suretiyle, sosyal ve beşeri bilimler lisans öğrencilerine yönelik, ilgili alanlardaki bütün çalışmalarda vazgeçilmez olan bazı anahtar kelimeleri daha anlaşılır hale getirmek üzere, kısa-orta uzunlukta videolar hazırlamaktır. Bir yıl içinde tamamlanacak, ve bu sebeple de bilimsel çalışmalar açısından anlaşılması elzem dört anahtar kelime (‘kavram,’ ‘yöntem,’ ‘model,’ ve ‘söylem’) ile sınırlı kalacak olan bu ilk proje aslında bir pilot çalışma. 2018 Bahar dönemindeki lisans derslerinde destekleyici materyal olarak kullanmak üzere hazır hale gelmiş olacak bu videolar, bütün sosyal ve beşeri bilim programlarıyla işbirliği içinde zenginleşebilecek, hatta bu bölümlerde öğretim yöntemlerinin asli bir unsuruna dönüşebilecek benzeri materyallerin ilk adımı olma potansiyeli de taşımaktadır.
Citation Formats
Ö. Avcı, “Beşeri ve Sosyal Bilim Araştırmalarına Temel Oluşturan Kavramların Öğretilmesi ve Öğrenilmesinde Video Teknolojilerinden Faydalanma,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62093.