Avrupa Araştırma Alanının Çerçeve Programları Üzerinden Değerlendirilmesi

2015-12-31
Bu çalısma, Avrupa Birliğinin yenilikçiliğini inceleyecektir. Kompleks sistemler,yenilik sistemleri, ağ yapı çalışmaları, Çerceve Programları ve Avrupa Araştırma Alanı ile ilgili yazından faydalanılarak olusturulan kuramsal çerçeve; Avrupa Birliğinin yenilikçiliğini arttırmaya yönelik bir politika analizi yapmak amacıyla kullanılacaktır. İlk olarak bu çalışma, Yenilik Sistemlerindeki sistem kavramını kompleks sistemler acısından ele alacaktır. İkinci olarak, Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Hizmeti, Yenilik Birliği Skor Tahtası ve Bölgesel Yenilik Skor Tahtası verileri kullanılarak, Avrupa seviyesindeki politika ve program uygulamalarının bir sonucu olarak Avrupa Yenilik ve Arastırma Ağ Yapısını meydana getirmek uzere bir veritabanı olusturulacaktır. Bu ağın kompleks olup olmadığı, çalışmada geliştirilen ölçütlerden faydalanılarak incelenecektir.
Citation Formats
E. Erdil, “Avrupa Araştırma Alanının Çerçeve Programları Üzerinden Değerlendirilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59542.