Rusya Federasyonu Bölgesel Gelişme Dinamikleri

2018-12-31
Rusya Federasyonu özellikle doğal kaynakları ile dünya ekonomisindeki en önemli aktörlerden biridir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1990’lı yıllarda büyük bir ekonomik çöküş yaşamış olmasına karşın Rusya ekonomisi 2000’li yıllarda doğal kaynaklara dayalı olarak toparlanmıştır. Bu süreçte doğal kaynakların önemli bir rol oynamasına karşın, Rusya Federasyonu’nun teknolojik kapasitesi ve askeri gücü de küçümsenmeyecek düzeydedir. Rusya Federasyonu 17 milyon km2’lik alanı ile dünyanın coğrafi olarak en büyük ülkesidir. Bu geniş coğrafyada çok sayıda ve farklı özelliklerde idari yapılanmalar bulunmaktadır. Bu nedenle Rusya Federasyonu’nun ekonomik gelişme dinamiklerinin anlaşılması açısından bölgesel eşitsizlik ve gelişmenin incelenmesi gereklidir. Bu projede, Türkiye açısından da de önemli bir ülke olan Rusya Federasyonun’da 2000’li yıllardan itibar gözlenen bölgesel eşitsizlik ve gelişme dinamikleri incelenecektir. Çalışma kapsamında ISI Emerging Markets Russia Premium Database kullanılarak, çok sayıda zaman serisi kullanılarak Rusya Federasyonu’nda bölgesel eşitsizliklerin nasıl değiştiği ve bölgesel eşitsizliklerin ekonomik büyümeye etkileri incelenecektir.
Citation Formats
E. Taymaz, “Rusya Federasyonu Bölgesel Gelişme Dinamikleri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59565.