Türk-Yunan İlişkilerinde İngiliz Etkisi (1930-1955)

2016-12-31
Boyar, Ebru
Emen Gökatalay, Gözde
Bu projenin temel araştırma konusu 1930-1955 yılları arasında Türk-Yunan ilişkilerinde İngiliz etkisini ortaya çıkarmaktır. İngiltere’nin Osmanlı Devleti/Türkiye’ye yönelik Yunan politikası üzerindeki etkisi özellikle 1919-1923 döneminde çok yönlü olarak incelenmiştir. Ancak Türk-Yunan ilişkilerinin görünürde barışçıl bir havada devam ettiği varsayılan 1930-1955 döneminde bu iki ülke arasındaki ilişkilerde İngiltere’nin etkisi yeterince irdelenmemiştir. En iyimser tanımlama ile bu barış dönemi ya da iki ülke arasındaki sorunların temelde ötelendiği dönem, genelde kabul gördüğü üzere 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması ile başlamış, karşılıklı diplomatik ziyaretler ve iki ülkenin I. Balkan Paktı’na öncülük etmesi ile perçinleşmiş, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında bu ülkeye yaptığı yardımlar ile insani bir boyut kazanmış, iki ülkenin Soğuk Savaş başlangıcında kendilerine aynı blokta yer bulmaları ile onları müttefik haline getirmiş ama en nihayetinde 1955’te Kıbrıs sorununun yeni bir hal alması ve bunun yansıması 6-7 Eylül olayları ile yeni bir kriz sürecine girene kadar devam etmiştir. İşte bu projede 1930-1955 yıllarında Doğu Akdeniz’de hala etkili bir güç olan ve bölgeye doğrudan müdahale etmekten de çekinmeyen İngiltere’nin Türk-Yunan ilişkilerinde doğrudan ya da dolaylı olarak siyasi, ekonomik ve toplumsal etkisi araştırılacaktır.
Citation Formats
E. Boyar and G. Emen Gökatalay, “Türk-Yunan İlişkilerinde İngiliz Etkisi (1930-1955),” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59601.