Türk-Yunan İlişkilerinde İngiliz Etkisi (1930-1955)

2016-12-31
Bu projenin temel araştırma konusu 1930-1955 yılları arasında Türk-Yunan ilişkilerinde İngiliz etkisini ortaya çıkarmaktır. İngiltere’nin Osmanlı Devleti/Türkiye’ye yönelik Yunan politikası üzerindeki etkisi özellikle 1919-1923 döneminde çok yönlü olarak incelenmiştir. Ancak Türk-Yunan ilişkilerinin görünürde barışçıl bir havada devam ettiği varsayılan 1930-1955 döneminde bu iki ülke arasındaki ilişkilerde İngiltere’nin etkisi yeterince irdelenmemiştir. En iyimser tanımlama ile bu barış dönemi ya da iki ülke arasındaki sorunların temelde ötelendiği dönem, genelde kabul gördüğü üzere 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması ile başlamış, karşılıklı diplomatik ziyaretler ve iki ülkenin I. Balkan Paktı’na öncülük etmesi ile perçinleşmiş, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında bu ülkeye yaptığı yardımlar ile insani bir boyut kazanmış, iki ülkenin Soğuk Savaş başlangıcında kendilerine aynı blokta yer bulmaları ile onları müttefik haline getirmiş ama en nihayetinde 1955’te Kıbrıs sorununun yeni bir hal alması ve bunun yansıması 6-7 Eylül olayları ile yeni bir kriz sürecine girene kadar devam etmiştir. İşte bu projede 1930-1955 yıllarında Doğu Akdeniz’de hala etkili bir güç olan ve bölgeye doğrudan müdahale etmekten de çekinmeyen İngiltere’nin Türk-Yunan ilişkilerinde doğrudan ya da dolaylı olarak siyasi, ekonomik ve toplumsal etkisi araştırılacaktır.

Suggestions

Türkiye ve Avrupa´da Yasayan Uygur ve Kazak Diasporasinda Anavatan Algisi
Kuşçu Bonnenfant, Işık(2013-12-31)
Bu projenin amaci Türkiye ve Avrupa´da yasayan Kazak ve Uygur diaspora gruplarindaki anavatan algisini tanimlamak ve bu alginin diasporanin anavatana yönelik faaliyetlerini nasil etkiledigini incelemektir. Diaspora gruplari için anavatanlari merkezi bir konumdadir ve diaspora olarak kimligini anavatanla olan baglari belirler. Diaspora üzerine literatürde anavatan kavraniminin diaspora tanimi içindeki bu merkezi öneminin alti çizilir ancak bu anavatan nosyonunun ne oldugu hayli belirsizdir. Anavatan bir topr...
İslami Gruplar Ve Türk Dış Politikası
Ünlü Bilgiç, Tuba(2014-12-31)
Bu proje Türkiye’deki çeşitli İslami grupların Türk dış politikasını ilgilendiren belli başlı konular hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak sözkonusu grupların dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştıracaktır. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde kısıtlı sayıda kaynak bulunduğu ve mevcut ikincil kaynaklar sınırlı olduğundan, araştırma için özellikle İngiliz ve Amerikan arşivlerinden yararlanılacaktır. Bu konuda, özellikle de bu projenin yoğunlaşacağı 1950-1996 arası dönemi ...
Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Türkiye ve Küresel Yönetişim
Bahçecik, Şerif Onur(2017-12-31)
Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan akademik çalışmalar genel olarak Türkiye'nın yakın bölgesine odaklanmıştır. Ne var ki son 15 yılda Türk dış politikası hem coğrafi olarak kendi bölgesinin ötesine ilgi göstermeye başlamış hem de uluslararası kuruluşları ve hükumet dışı kuruluşları kapsayan küresel yönetişim alanında daha fazla söz sahibi olma iddiasını dile getirmiştir. Bu çalışma Türkiye'nin küresel yönetişim yapıları içerisindeki konumunu ortaya koyarak Türkiye'nin küresel yönelimini anlamayı ...
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ve KAMUOYU 1946-1964
Ünlü Bilgiç, Tuba(2018-12-31)
Bu projenin amacı, 1946 ve 1964 yılları arasında Türkiye’deki çeşitli siyasi grupların ve dolayısıyla kamuoyunun Türk dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştırmaktır.
Citation Formats
E. Boyar, “Türk-Yunan İlişkilerinde İngiliz Etkisi (1930-1955),” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59601.