İslami Gruplar Ve Türk Dış Politikası

2014-12-31
Bu proje Türkiye’deki çeşitli İslami grupların Türk dış politikasını ilgilendiren belli başlı konular hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak sözkonusu grupların dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştıracaktır. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde kısıtlı sayıda kaynak bulunduğu ve mevcut ikincil kaynaklar sınırlı olduğundan, araştırma için özellikle İngiliz ve Amerikan arşivlerinden yararlanılacaktır. Bu konuda, özellikle de bu projenin yoğunlaşacağı 1950-1996 arası dönemi konu alan çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Siyasal İslamcılığın ve İslami grupların Türk siyasetindeki konumu ve rolü göz önüne alındığında sözkonusu grupların faaliyet ve etkilerinin bütün boyutları ile bütünsellik içinde ele alınarak, İslamcılık/İslami gruplar ve dış politika ilişkisinin araştırılması literatürde önemli bir eksikliği giderecektir.

Suggestions

Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Türkiye ve Avrupa´da Yasayan Uygur ve Kazak Diasporasinda Anavatan Algisi
Kuşçu Bonnenfant, Işık(2013-12-31)
Bu projenin amaci Türkiye ve Avrupa´da yasayan Kazak ve Uygur diaspora gruplarindaki anavatan algisini tanimlamak ve bu alginin diasporanin anavatana yönelik faaliyetlerini nasil etkiledigini incelemektir. Diaspora gruplari için anavatanlari merkezi bir konumdadir ve diaspora olarak kimligini anavatanla olan baglari belirler. Diaspora üzerine literatürde anavatan kavraniminin diaspora tanimi içindeki bu merkezi öneminin alti çizilir ancak bu anavatan nosyonunun ne oldugu hayli belirsizdir. Anavatan bir topr...
SOVYET SONRASI UKRAYNA’DA ULUS İNŞASI VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ:
Aydıngün, Ayşegül; Şahin, Fethi Kurtiy(2016-12-31)
Bu projenin amacı, Sovyet sonrası Ukrayna’da toplumun farklı unsurları arasındaki bütünleşme sürecini analiz etmek ve Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile sürgün yerlerinden vatanları Kırım’a dönen Kırım Tatarlarının Ukrayna’ya ilişkin algılarının bu süreç içerisinde nasıl değiştiğini anlamaya çalışmaktır. Yeni kurulan her ulus devlet gibi sınırları içindeki tüm unsurları kapsayacak bir bütünleşme süreci başlatmak ve yürütmek ihtiyacı duyan Ukrayna’nın bu amaçla izlediği politikaları incelemek ve bu politika...
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ve KAMUOYU 1946-1964
Ünlü Bilgiç, Tuba(2018-12-31)
Bu projenin amacı, 1946 ve 1964 yılları arasında Türkiye’deki çeşitli siyasi grupların ve dolayısıyla kamuoyunun Türk dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştırmaktır.
Amerikan Dış Politikasında Lobilerin Rolü: Türk Ve Yahudi Lobilerinin Karşılaştırmalı Analizi.
Anıl, Işıl(2013-12-31)
Etnik politikalar ve çıkar grupları Amerikan iç politikasında oldugu kadar dış politikasının sekillenmesinde de önemli faktörler olmuşlardır. Bu araştırma, ABD dış politikasında Türk ve Yahudi lobilerinin rolleri üzerinde karşılaştırmalı bir incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, etnik çıkar gruplarının etkisi, politika oluşum sürecini etkileyen ve iç politik sistemin yapısı, devlet-toplum ilişkileri, dış politika bürokrasisi, kamuoyunun ve değişik toplumsal grupların rolü gibi geniş kapsamlı iç unsurla...
Citation Formats
T. Ünlü Bilgiç, “İslami Gruplar Ve Türk Dış Politikası,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61855.