Hide/Show Apps

İslami Gruplar Ve Türk Dış Politikası

Bu proje Türkiye’deki çeşitli İslami grupların Türk dış politikasını ilgilendiren belli başlı konular hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak sözkonusu grupların dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştıracaktır. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde kısıtlı sayıda kaynak bulunduğu ve mevcut ikincil kaynaklar sınırlı olduğundan, araştırma için özellikle İngiliz ve Amerikan arşivlerinden yararlanılacaktır. Bu konuda, özellikle de bu projenin yoğunlaşacağı 1950-1996 arası dönemi konu alan çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Siyasal İslamcılığın ve İslami grupların Türk siyasetindeki konumu ve rolü göz önüne alındığında sözkonusu grupların faaliyet ve etkilerinin bütün boyutları ile bütünsellik içinde ele alınarak, İslamcılık/İslami gruplar ve dış politika ilişkisinin araştırılması literatürde önemli bir eksikliği giderecektir.