Çoklu Zeka Kuramının 12.sınıf Öğrencilerinin Alkoller Konusunu Anlamaları Üzerindeki Etkisi.

2011-12-31

Suggestions

Çoklu Zeka Alanlarına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fizik Başarılarına Etkisi
Gürçay, Deniz; Eryılmaz, Ali (2005-01-01)
Bu çalışmanın amacı Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretim ve geleneksel öğretirnin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik başarılarına etkisinin saptanmasıdır. Bu amaçla ölçme aracı olarak Çoklu Zeka Anketi (ÇZA), ve Coulomb kanunu konusunda Çoktan Seçmeli Fizik Başan Testi (ÇSFBT) kullanılmıştır. Çalışma Sincan ilçesi normal devlet okullarındaki 268 lise dokuzuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. ÇZA ve ÇSFBT ön-test olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Daha sonra deney gruplarındaki öğrencilerin s...
The effect of multiple intelligences based instruction on 9th graders chemistry achievement and attitudes toward science
Bilgin (Köken), Elmas; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2006)
The main purpose of the study was to compare the effectiveness of multiple intelligences theory based instruction (MITBI) and traditional science instruction (TSI) on 9th grade students’ understanding of chemical bonding concept and attitudes toward chemistry. In the study, 50 ninth grade students from two classes of Genç Osman high school in Ankara were used. 25 of the students were assigned as experimental group and the other 25 as control group. They were instructed by the same teacher. The study was con...
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
The Effect of multiple intelligences based instruction on students's achievement in basic compounds of living organisms concepts and attitude toward biology
Şakir, Tuncay; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2013)
The main purpose of this study was to compare the effectiveness of multiple intelligences based instruction (MIBI) over traditionally designed instruction on ninth grade students’ achievement in the unit of basic compounds of living organisms concepts and attitude toward biology as a school subject. In addition, the effect of gender difference on achievement in the unit and attitudes toward biology were investigated. Students’ science process skills were also investigated. 59 ninth grade students from two d...
Çoklu zekâ kuramı öğretmen rolüne ilişkin görüşler ve düşünceler
Çakır, Özlem; Kazak, Sibel; Yayla Yürük, Nejla; Sungur, Semra (1999-03-20)
Citation Formats
Ö. Geban, “Çoklu Zeka Kuramının 12.sınıf Öğrencilerinin Alkoller Konusunu Anlamaları Üzerindeki Etkisi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59618.