Hide/Show Apps

Online Ders Değerlendirme Anketi'ne Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi.

Üniversitemizde her dönem optik form kullanılarak uygulanan Ders Değerlendirme Anketleri, 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren elektronik ortamda uygulanmaya başlanmıştır. Optik formdan elektronik ortama geçişin sebebi, anketlerin uygulanma ve değerlendirme aşamasında yaşanan sorunlar olarak açıklanmıştır. 2011-2012 Sonbahar döneminde Online Ders Değerlendirme Anketleri 6. kez uygulanacaktır. Buna rağmen, cevap oranının düşük olduğu 30 Kasım 2011 tarihinde yapılan Yöneticiler Toplantısı’nda dile getirilmiştir. Yurtdışı literatürde de benzer bulguya ulaşmak mümkündür. Örneğin, Layne, DeCristoforo ve McGinty (1999) sınıfta uygulanan anketlerdeki cevap oranının online uygulamadan yaklaşık %12 fazla olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, sonuçların sağlıklı değerlendirilebilmesi için cevap oranının arttırılması gerekmektedir. Değerlendirme anketini dolduran öğrenciye teşvik puanı verilmesi, online değerlendirme yöntemiyle ilgili sınıfta detaylı bilgilendirme yapılması, öğrencilere dersten aldıkları notun erken bildirilmesi gibi stratejilerin kullanılması önerilmektedir (Dommeyer, Baum, Hanna ve Chapman, 2004). Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin Online Ders Değerlendirme Anketi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, uygulamanın değerlendirilmesi ve uygulama etkinliğinin arttırılması açısından önemlidir. Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilecek anket kullanılarak ODTÜ’de eğitimlerini sürdüren öğrencilerden veri toplanacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, öğrencilerle odak grup görüşmeleri yapılacaktır.