Hide/Show Apps

Üniversite öğrencilerinde sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişki

2015-12-31
Demir, Ayhan Gürbüz
Yumurtacı, Duygu
Bu projede Hagerty & Patusky (1995)’nin geliştirmiş olduğu “The Sense of Belonging Instrument” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması yapılarak, sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişkiye bakılacaktır.