Üniversite öğrencilerinde sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişki

2015-12-31
Demir, Ayhan Gürbüz
Yumurtacı, Duygu
Bu projede Hagerty & Patusky (1995)’nin geliştirmiş olduğu “The Sense of Belonging Instrument” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması yapılarak, sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişkiye bakılacaktır.
Citation Formats
A. G. Demir and D. Yumurtacı, “Üniversite öğrencilerinde sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişki,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59650.