OKULLARIN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

2018-12-31
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP) örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, yönetici ve altyapı ile STEM eğitimi entegrasyonuna hazır olup olmadıklarının araştırılmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde STEM eğitimine okulların hazırlık durumlarını belirlemeyi amaçlayan bu proje bulguları ile, entegrasyonu Milli Eğitim Bakanlığınca da uygulanması planlanan STEM eğitiminin olası sorunlarını önceden tespit etmeyi, okullarının hazır olma durumları hakkına bilgileri ortaya koymayı ve son olarak ta bu bilgileri diğer bilim insanları ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Citation Formats
G. Öztürk, “OKULLARIN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62122.