MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN KİMLİĞİ GELİŞTİRME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMININ ROLÜ

2016-12-31
Haser, Çiğdem
Arslan, Okan
Öğretmen kimliğinin öğretmenin sınıf içi davranışlarına yön verdiği ve öğretmen eğitimi programlarındaki tecrübelerin öğretmen kimliği üzerinde önemli etkileri olduğu alanyazında sıklıkla dile getirilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada ortaokul matematik öğretmen adaylarının matematik öğretmen kimlikleri ve geliştirdikleri bu matematik öğretmen kimliklerinde öğretmen eğitim programının etkileri araştırılacaktır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar matematik öğretmen eğitimi programlarının öğretmen adaylarının matematik öğretmen kimliklerini olumlu yönde etkileyecek şekilde yapılandırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
Ç. Haser and O. Arslan, “MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN KİMLİĞİ GELİŞTİRME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMININ ROLÜ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59778.