Oylum Höyük arkeolojik kazı yerinden çıkartılmış insan diş ve kemiklerinden mtDNA ekstraksiyonu, antik DNA dizileme ve buna bağlı haplogrup tayini

2015-12-31
Togan, İnci Zehra
Somel, Mehmet
Özer, Füsun
Pişkin, Evangelia
Dağtaş, Nihan Dilşad
Yüncü, Eren
Yaka, Reyhan
Ekşi, Elçin
Bitki ve hayvan evcilleştirilmesi ile yaklaşık 12.000 yıl önce yeni bir çağ, Neolitik Çağ, Güneydoğu Anadolu ve civarında başlamıştır. Evcilleşmenin başlama ve gelişmesi ile evcilleşmiş canlılara eşlik eden insanların da önce Anadolu içinde sonra da diğer kıtalara örneğin Avrupa’ya yayılmalarına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu göçlerin detayları insanlık tarihi açısından uzun yıllardır araştırılmaktadır. Bu göçlerin ilk başladığı yerler, zamanları, yönleri, tempoları, beraber götürülen canlılar ve kültür ile ilgili sorulara yanıtları verecek aDNA (antik DNA) kaynakları ağırlıklı olarak Türkiye sınırları içindedir. Kazı alanlarının (sadece Neolik çağ için 403) ve bu kazılardan elde edilen aDNA kaynaklarının zenginliğine rağmen Türkiye’deki aDNA çalışmaları yok denecek kadar azdır. Bunun en temel sebepleri olarak antropologlar, arkeologlar ve moleküler biyologlar tarafından yürütülecek disiplinlerarası projelerin geliştirilmemiş olması, aDNA araştırmalarının yürütüleceği özel laboratuvarların bulunmaması ve aDNA çalışmalarını yürütecek yetişmiş araştırmacıların olmaması sayılabilir.Evrensel koşullarda ve sadece aDNA çalışmalarına adanan bir laboratuar 2012 yılında Modsimmer binasında ODTÜ de çalışmaya başlamış ve koyunda elde edilmiş aDNA sonuçları yayınlamak üzere kabul almıştır. Önerilen proje ile Oylum Höyük kazı alanından toplanan insan diş ve kemik örneklerinden, kirlenme olmaması için alınacak önlemler eşliğinde, yurt dışında bu alanda bire bir deneyim kazanmış b
Citation Formats
İ. Z. Togan et al., “Oylum Höyük arkeolojik kazı yerinden çıkartılmış insan diş ve kemiklerinden mtDNA ekstraksiyonu, antik DNA dizileme ve buna bağlı haplogrup tayini,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61966.