ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN EĞİTİMCİLERİNİN MESLEKİ BİLGİ VE YETERLİKLERİ AÇISINDAN BİR PROFİL ANALİZİ

2017-12-31
Daloğlu, Ayşegül
Ataş, Ufuk
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’deki üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde çalışan hizmet öncesi öğretmen eğitimcileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hizmetiçi İngilizce öğretmeni eğitimcilerinin mesleki gelişim yöntemlerini, ihtiyaçlarını ve görüşlerini inceleyerek ortaya bir “öğretmen eğitimcileri profili” çıkarmaktır. Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerdeki İngilizce Öğretmenliği bölümleri ve bu bölümlerin öğretmenlik deneyimi ve uygulaması dersleri için anlaşma yaptıkları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmeni eğitimcilerinden seçilecek olan İngilizce öğretmeni eğitimcilerine ulaşılması hedeflenmektedir. Çalışmada, değişik ülkelerde var olan öğretmen eğitimcisi yeterlik ve profil çerçeveleri, ve daha önce alanyazında var olan araştırmalardan yola çıkılarak yüz yüze mülakatlar aracılığıyla veri toplayarak, bu verilerin nitel ve nicel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmesiyle gerçekleşecektir. Proje sonunda Türkiye’deki üniversitelerde ve okullarda görev yapan İngilizce öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adaylarına nasıl daha faydalı olabilecekleri araştırılıp, öğretmen eğitimi programlarından mezun olan öğretmen adaylarının daha nitelikli öğretmenler olarak yetişmelerine katkı sağlanacaktır. Oluşturulan İngilizce öğretmen eğitimcisi profili, Türkiye'de İngilizce öğretmen eğitimcisi standartları ve yeterlilikleri oluşturulmasına zemin sağlayabilecektir.
Citation Formats
A. Daloğlu and U. Ataş, “ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN EĞİTİMCİLERİNİN MESLEKİ BİLGİ VE YETERLİKLERİ AÇISINDAN BİR PROFİL ANALİZİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59688.