İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI

2018-12-31
Kaçar, Işıl Günseli
Baltaci, Hasan Serif
Bu projenin temel amacı amacı ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının staj derslerinde yaptıkları uygulamaları desteklemek, öğretme kaygısı düzeylerini azaltmak, mevcut kaynakları kullanarak adayların mesleki gelişimlerine ve alan yeterliklerine katkıda bulunmaktır. Çevrim içi mentorluk uygulamasının mevcut okul-tabanlı mentorluk sisteminin eksiklikleri tamamlayıcı bir rol oynayarak, adaylara daha pragmatik ve eğitim sisteminin ihtiyacı olan bir danışmanlık imkanı sağlaması hedeflenmektedir. Söz konusu mentorluk sistemi staj derslerinde okul-tabanlı mentorluk sistemi ile birlikte uygulanacaktır. Karma araştırma desenine sahip bu çalışma kapsamında ÖDTÜ Yabancı Diller Eğitimi bölümü son sınıfta staj yapan öğretmen adayları gittikleri okullarda gerçek sınıf ortamında anlattıkları ders planlarını ve öğretim videolarını çevrim içi olarak Google Drive depolama alanı üzerinden çevrim içi yardımcı mentorlara gönderip ve onlardan dönüt alacaklardır. Ayrıca yardımcı mentorlar adayların staj dersi le ilgili kendilerine sordukları soruları da cevaplandıracaklar. Araştırmadaki nicel veriler SPSS 23 programı ile nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile çözümlenecektir. Projede yer alacak çevrim içi yardımcı mentorlar İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olup, yüksek lisans yapan ve 2 ile 10 yıl arası öğretim tecrübesine sahip kişiler arasından seçilecektir.
Citation Formats
I. G. Kaçar and H. S. Baltaci, “İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59700.