Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması

2017-12-31
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günümüzde müze, sadece eserlerin sergilendiği bir alan olmaktan çıkmış, arkeolojik yöntemlerle üretilen bilginin toplumla diyaloğa açıldığı bir etkileşimli öğrenme ve düşünme alanı olmuştur. Bu gelişmenin en önemli ayaklarından biri dijital teknolojilerin etkileşimli öğrenme alanında kullanılmasıdır. Nitekim, son yıllarda ülkemizde bu konuda özelleşen bir sektör oluşmuş ve müze ve bilim merkezlerine hizmet verir hale gelmiştir. Arkeoloji müzelerimizin birçoğu da sergilerini bu teknolojilerle zenginleştirmeye başlamışlardır. Bu müzelerde, arkeolojik buluntular, temizlik ve diğer gereksinimleri karşılayacak sade ve kullanışlı camekanlı vitrinlerde sergilenirken, bu buluntuların geçmişteki kullanım biçimlerini aktaran ve bilimsel verilere uygun olarak hazırlanmış interaktif dijital canlandırma yöntemleri ziyaretçilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu sayede buluntular, sadece sanatsal “eser” değeriyle değil, sosyal bağlamlarındaki işlevleriyle ilgili bilgilendirmeyle ön plana çıkartılmakta ve etkileşimli öğrenme teşvik edilmektedir. Bu proje, Müze eserleri üzerinde akademik çalışmalarımızı sürdürürken ulaştığımız bilgilerin dijital teknolojiler yardımıyla geliştirilerek tanıtılmasına ve bu yolla öğrenmenin teşvik edilmesine dayanmaktadır.
Citation Formats
Ç. Atakuman, Ö. Işıtman, İ. Sakarya, and D. Erdem, “Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62110.