Hide/Show Apps

Ortaokul Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematik Derslerinde Alternatif Öğretim Yaklaşımlarının Kullanımına İlişkin İnançlarının İncelenmesi

Alan yazını öğretmenlerin ve ööğretmen adaylarının fen ve matematik öğretiminde yeni yaklaşımlara ilişkin inançları ve hazır bulunuşluklarına dair kısıtlı bir literatür olduğunu göstermektedir (Isiksal-Bostan, Sahin, & Ertepinar, 2015). Bu araştırmanın amacı Işıksal-Bostan, Şahin ve Ertepınar (2010) tarafından kullanılan ‘Öğretim Yaklaşımlarına İlişkin Öğretmen İnanışları’ ölçeğinin 2013 yılında revize edilen ortaokul fen ve matematik öğretim programları doğrultusunda güncellenmesi ve geçerlilik ile güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Daha özelde ise, güncellenen ölçek ile fen bilgisi ve matematik öğretmeni adaylarının sorgulama tabanlı eğitime, geleneksel öğretim yaklaşımlarına ve teknoloji kullanımlarına ilişkin inançları ile fen ve matematik öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarını belirlemektir.