Öğretmenlerin Tasarım Tabanlı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde İnteraktif Videoların Kullanımı

2017-12-31
Yıldırım, İbrahim Soner
Kadırhan, Zafer
Alkış, Yunus
Çelik, Berkan
Tasarım süreci "tasarım zorlukları" olarak adlandırılan problem senaryolarıyla öğretilir (Creating Engagement through Innovation, n.d.). Bu yolla, öğretmenlerin, videoyu izlerken, etkileşimde bulunmaları, katılmaları, yanıt vermeleri ve etkin şekilde katılmaları gerekir (Cherrett, Wills, Price, Maynard, and Dror, 2009). Medina insanlar pasif olarak sunulan öğretim materyallerine maruz kaldıklarında, yaklaşık 10 dakika sonra kişilerin dikkat sürelerinin azaldığını önermiştir. Ayrıca, Renkl ilgili anlamlı detaylara odaklanan ve potansiyel olarak bilişsel yükü arttıran dışşal bilişsel yükü azaltan minimalist açıklamalar kullanmayı desteklemektedir. (Aktaran Kay, 2014). Bu ifadeler göz önüne alındığında interaktif videolar bu senaryoların sunulmasında, öğretmenlerle çift yönlü etkileşim sağlanmasında, yetersiz kaynaklar ve zaman sınırlamaları zorluklarına çözüm olanağı getirmesiyle, izleyenleri aktif tutmasıyla ve dışşal bilişsel yükü azaltmasıyla öğretmenlerin tasarım tabanlı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde büyük bir potansiyele sahiptir.
Citation Formats
İ. S. Yıldırım, Z. Kadırhan, Y. Alkış, and B. Çelik, “Öğretmenlerin Tasarım Tabanlı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde İnteraktif Videoların Kullanımı,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59743.