Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması

2018-12-31
Günümüzde kodlama eğitimi ve eğitim kademelerine entegre edilmesi konusu gittikçe önem kazanmaktadır. Kodlama eğitimi hali hazırda lise ve üniversite düzeyinde yerini alırken, artık ilkokul ve ortaokul seviyelerinde de uygulanması planlanmaktadır. Fakat kodlama eğitimi verilirken nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği, bu derslerin nasıl verilmesi gerektiği, öğrencilerin bu eğitimle nasıl başa çıkacağı ve verilecek kodlama eğitiminde öğrencilerin ne tür süreçlerden geçeceği bilinmemektedir. Bu sürece yardımcı olmak ve kodlama eğitimin ilkokul ve ortaokul düzeylerine nasıl dâhil edilmesini gerektiğini belirlemek için hali hazırda kodlama eğitimi alan öğrencilerin öğrenme süreçlerinin incelenmesi bu eğitimleri vermek için gerekli çıkarımların yapılması konusu önem taşımaktadır. Bu proje, lise düzeyinde kodlama eğitimi almış, üniversitede hala kodlama eğitimi almaya devam eden öğrencilerin belirli bir öğrenme görevi üzerindeki bilişsel süreçlerini inceleyerek çıkarımlar yapmayı planlamaktadır. Ayrıca bu proje, öğrencilerin süreçlerinin detaylarına inerek ve yaşadıkları problemleri inceleyerek, kodlama eğitimi verilirken temelde elde edilmesi gereken yetilere dair fikir oluşturması açısından önem taşımaktadır.Bu çalışmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde hali hazırda kodlama eğitimi alan lisans öğrencilerinin kodlama ile ilgili verilen bir öğrenme görevini nasıl tamamladıkları ve bu görev esnasındaki bilişsel süreçleri detaylı olarak incelenecektir.
Citation Formats
İ. S. Yıldırım, O. Aslan, M. Dönmez, and S. Doğan, “Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59745.