Hide/Show Apps

Öğretmen Adaylarının Evrim Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

Evrim, bilimsel düşüncenin gelişmesinde en etkili olabilecek konulardan biri olmakla kalmayıp, bilimsel okuryazarlığının temelini de teşkil etmektedir. Dolayısı ile toplumların gelişmişliğinin göstergesi olan bilim okur-yazarlığı için, bireylerin evrim teorisi hakkında en azından genel anlamda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, bilim toplumu olabilmek, gelişimin ve bilimin gerisinde kalmamak için ilköğretim eğitimini tamamlayan her bireyin evrim konusunun temelini kavramış olması gerekmektedir. Türkiye’ de dahil olmak üzere birçok ülkenin öğretim planında yer almasına rağmen, evrimin öğretimi sırasında bir çok problemle karşılaşılmakta ve konun önemi tam olarak kavranamamaktadır. Geleceğin toplumunu oluşturacak evrim okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi ve öğrencilerin evrim okuryazarlık düzeylerinin arttırılması için öncelikle geleceğin öğretmenlerinin evrim okuryazarı olmaları gerekmektedir. Önerilen bu araştırmada, evrim öğretimi sırasında karşılaşılan olası problemlerin belirlenmesinde etkili olabilecek ve evrim eğitimi alanında yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek geniş kapsamlı, geçerli ve güvenilir bir envanterinin oluşturulması ve kullanılması hedeflenmektedir.