Öğretmen adaylarının teknoloji entagrasyonu, fen teknoloji mühendislik matematik (FTMM-STEM) yaklaşımı ve sosyobilimsel konuları öğretmeye yönelik algılarının incelenmesi

2015-12-31
İngilizce olarak yaygın olarak kullanılan STEM (Science Technoloy Engineering Mathematics) yaklaşımı bu çalışmada FTMM (Fen Teknoloji Mühendislik Matematik) olarak kullanılacaktır. Fen, teknoloji, toplum, mühendislik (FTMM), ve sosyobilimsel konular arasındaki etkileşim üzerine yapılan çalışmalar, bu konuların 21 yüzyıldaki fen eğitiminde geldiğimiz noktada çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde hem üniversite öncesi dönemde hem de üniversite düzeyinde öğrencilere FTMM ile ilgili eğitimin etkin verilemediği konusundaki algı yaygın şekilde kabul görmektedir. Ayrıca araştırmacılar öğrencilerin FTMM alanında gelecek vaadeden mesleklere yönelmemelerinin bir nedeninide etkili verilmeyen FTMM eğitimine bağlamaktadır (National Science Fountation, 1996). Bu çalışmada sosyobilimsel konular kullanılarak öğretmen adaylarının bu konuları teknoloji entegrasyonu ve FTMM yaklaşımını kullanarak etkin bir şekilde öğretebilmelerine yönelik becerileri ELE332 Laboratory Applications in Science II seçmeleri dersi kapsamında geliştirmeye çalışılacak ve süreç içerisinde algılarında ne gibi değişiklik olduğu belirlenecektir. Diğer bir ifade ile sosyobilimsel konular bağlam olarak alınıp ilköğretim öğretmen adaylarının teknoloji ve FTMM bilgi ve becerilerini kullanmalarını sağlayacak ortam ders kapsamında oluşturulacak ve öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu, FTMM ve sosyobilimsel konuların öğretimine yönelik algıları belirlenecektir.
Citation Formats
Ö. Yılmaz Tüzün, “Öğretmen adaylarının teknoloji entagrasyonu, fen teknoloji mühendislik matematik (FTMM-STEM) yaklaşımı ve sosyobilimsel konuları öğretmeye yönelik algılarının incelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59774.