MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ DOKTORA TEZ DANIŞMANLARININ KOLEKTİF VE BİREYSEL DOKTORA PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRMELERİ

2016-12-31
Haser, Çiğdem
Bu çalışmada matematik eğitimi alanındaki doktora programlarının yapısı, etkililiği, geleceği ve doktora öğrencilerinden beklenen araştırma ve araştırmacı kavramaları doktora tez danışmanlarının bakış açılarıyla araştırılacaktır. Bu görüşler kolektif ve bireysel doktora programları temelinde araştırılarak aradaki farklılıklar, doktora tez danışmanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda ortaya konarak bu programların geliştirilmesi yönünde öneriler ortaya çıkarılacaktır.
Citation Formats
Ç. Haser, “MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ DOKTORA TEZ DANIŞMANLARININ KOLEKTİF VE BİREYSEL DOKTORA PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRMELERİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59779.