KURGULANMIŞ GERÇEK ÖYKÜLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM - MATERYAL GELİŞTİRME VE PİLOT UYGULAMA –

2016-12-31
Sürdürebilir kalkınma için eğitim küresel çevre problemlerinin çözümünde önemli bir girişimdir. Bu kapsamda gerçekleştirilmekte olan uluslararası ve ulusal girişimlere katkıda bulunmak amacı ile ODTÜ öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalık ve tutum kapasitesinin artırılması amacı ile "kurgulanmış gerçek öyküler" yöntemi kullanılacaktır. Kullanılacak yöntemin kazanımları özgün bir değerlendirme materyali belirlenecektir. Uygulama Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde verilmekte olan bir ders kapsamında gerçekleştirlecektir. Projenin çıktıları, beş adet “kurgulanmış gerçek öykü” ve “değerlendirme yöntemi“materyalinden oluşan bir Yüksek Öğretim SKE Materyali ve materyalin pilot denemesidir. Ayrıca derlenecek proje web-sitesi ile oluşturulacak materyalin ilgili kişilerle paylaşılması sağlanacaktır.
Citation Formats
G. Teksöz and E. Şahin, “KURGULANMIŞ GERÇEK ÖYKÜLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM - MATERYAL GELİŞTİRME VE PİLOT UYGULAMA –,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59782.