Neolitik ve Kalkolitik Yerleşim Merkezi Ulucakhöyük’ün Eski Tarım Tekniklerine Dayanarak Arkeobotanik Açıdan Araştırılması

2016-12-31
Bu araştırmanın amacı, doktora tezindeki eksik olan kısımları tamamlamak üzerinedir. Doktora tezinin başlığı; ‘ Geçiş Aşamasındaki İki Köprü: Neolitik ve Kalkolitik Ege ve Marmara kazı merkezlerinde Kullanılmış Eski Dönem Tarım Teknikleri.’dir. İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Neolitik ve Kalkolitik tabakaları olan Ulucakhöyük kazısından makrobotanik kalıntıların analizi bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu analizlerden çıkan sonuç, Ege, Marmara, İç Anadolu bölgeleriyle Balkanlar’daki diğer Neolitik ve Kalkolitik merkezlerin arkeobotanik kalıntıları ile tarım teknikleri arasındaki farkları ve benzerlikleri görme amacıyla karşılaştırılacaktır. Bu farklar ve benzerliklerin nedenleri de tartışılacaktır.

Suggestions

Neolitik’te Toplumsal Yapılanma Gökçeada-Uğurlu Arkeolojik Projesinde Bulunan Figürin ve Çanak-Çömlek Malzemesinin Arkeoloji, Arkeometri ve Güzel Sanatlar Yöntemleri Işığında Değerlendirilmesi
Atakuman, Çiğdem; Erdem, Deniz; Işıtman, Ödül(2016-12-31)
Uğurlu’da gerçekleştirilen yüzey araştırması ve takip eden kazılar sırasında bir çok çanak-çömlek parçası ve 40 civarında figürin bulunmuştur. Kazı Başkanının davetiyle, Kazı Başkan Yardımcılığı görevini üstleneceğim Uğurlu Arkeolojik Projesi’nde, bu çanak-çömlek ve figürinlerin işlevlerinin anlaşılmasına yönelik bir ön çalışma Temmuz 2014’te ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Bu çalışma sırasında, ele geçen figürin ve çanak-çömlek malzemesinin kapsamlı bir arkeolojik ve arkeometrik inceleme programına ta...
Neoliberal Sosyal Poliitika: Türkiye ve Brezilya Örnekleri
Topal Yılmaz, Aylin(2018-12-31)
Bu proje kapsamında AKP döneminde uygulanan sosyal politika uygulamaları Brezilya örneğiyle karşılaştırılarak, neoliberal sosyal politika uygulamalarına ilişkin bir analiz geliştirilecektir.
KURGULANMIŞ GERÇEK ÖYKÜLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM - MATERYAL GELİŞTİRME VE PİLOT UYGULAMA –
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan(2016-12-31)
Sürdürebilir kalkınma için eğitim küresel çevre problemlerinin çözümünde önemli bir girişimdir. Bu kapsamda gerçekleştirilmekte olan uluslararası ve ulusal girişimlere katkıda bulunmak amacı ile ODTÜ öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalık ve tutum kapasitesinin artırılması amacı ile "kurgulanmış gerçek öyküler" yöntemi kullanılacaktır. Kullanılacak yöntemin kazanımları özgün bir değerlendirme materyali belirlenecektir. Uygulama Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde verilmekte olan bir ...
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Teksöz, Gaye(2017-12-31)
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakt...
Citation Formats
E. Pişkin, “Neolitik ve Kalkolitik Yerleşim Merkezi Ulucakhöyük’ün Eski Tarım Tekniklerine Dayanarak Arkeobotanik Açıdan Araştırılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61572.