Hide/Show Apps

Neolitik ve Kalkolitik Yerleşim Merkezi Ulucakhöyük’ün Eski Tarım Tekniklerine Dayanarak Arkeobotanik Açıdan Araştırılması

2016-12-31
Pişkin, Evangelia
Erkal Tsetsekos, Aylan
Bu araştırmanın amacı, doktora tezindeki eksik olan kısımları tamamlamak üzerinedir. Doktora tezinin başlığı; ‘ Geçiş Aşamasındaki İki Köprü: Neolitik ve Kalkolitik Ege ve Marmara kazı merkezlerinde Kullanılmış Eski Dönem Tarım Teknikleri.’dir. İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Neolitik ve Kalkolitik tabakaları olan Ulucakhöyük kazısından makrobotanik kalıntıların analizi bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu analizlerden çıkan sonuç, Ege, Marmara, İç Anadolu bölgeleriyle Balkanlar’daki diğer Neolitik ve Kalkolitik merkezlerin arkeobotanik kalıntıları ile tarım teknikleri arasındaki farkları ve benzerlikleri görme amacıyla karşılaştırılacaktır. Bu farklar ve benzerliklerin nedenleri de tartışılacaktır.