Hide/Show Apps

Çocuk Gözünden Dış Mekan Oyun Alanları

2018-12-31
Sevimli Çelik, Serap
Çetken, Hatice Şebnem
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde belirtildiği üzere çocukların boş zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme, dinlenme, oynama ve yaşına uygun eğlenebilecekleri kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı vardır (UNICEF, 2004). Bu madde ile birlikte yetişkinlerin genel inanışlarının aksine oyun çocukların sadece boş zamanlarını değerlendirecekleri bir etkinlik olmanın ötesinde çocukların kendi ihtiyaçları ve istekleri ile birlikte kontrol ettikleri, çocuklar tarafından yönetilen, eğlenceli ve kendiliğinden ortaya çıkan davranışlardır (Anderson-McNamee & Bailey, 2010; Christie, Johnson & Yawkey, 1998). Aynı zamanda oyun, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim alanlarını destekleyerek onların sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır (Ahern, Beach, Leibke, Proud, Spencer, & Strickland, 2011; Ginsburg, 2016; Glesason, 2017; Koçyiğit, Kök, & Tuğluk, 2007; Rivkin, 1995). Bu nedenlerle oyunun yetişkinler tarafından desteklenmesi, çocukların oyun oynaması için fırsatlar sunularak oyun ortamlarının hazırlanması ve oyun oynama haklarının onlara en iyi şekilde sunulması gerekmektedir (Dereli ve Uludağ, 2013). Dış mekân oyun alanları özellikle çocuklara sunacakları farklı materyal ve ekipmanlar, geniş alanlar ve sağlayabilecekleri sınırsız hareket özgürlüğüyle birlikte çocukların gelişimlerini ve oyun oynamalarını en etkili şekilde sağlayabilecek alanlardır. (Burriss K. & Burriss Larry, 2011; Fjørtoft 2004).