Yayılımın Nesli Tehlike Altındaki Akdenz Fokunun Küçük Popülasyonlarının Devamlılığı Üzerindeki Etkisinin Anlaşılması

2018-12-31
Gücü, Ali Cemal
Tutsak, Kazım
Tutsak, Ahmet
Işık, Öcal
Ok, Meltem
Akkaş, Alaeddin
Kurt, Merve
Akdeniz foku (Monachus monachus) Phocidae ailesinin en nadir bulunan üyesi olup, IUCN tarafından 2015 yılına kadar nesli kritik derecede tehlike altında olan türler arasında kabul edilmekteydi. Son dönemde yapılan çalışmalarda sayılarının dünya üzerinde 600-700 birey ile temsil edildiği ve bunların 400 kadarının Akdeniz’de bulunduğu belirlenmiştir. Bu türün son yaşam alanlarından biri olan Türkiye; uluslararası anlaşmalara imza atarak türü ve türün yaşam alanlarını koruma sorumluluğunu almıştır. Önemli olan habitatların kaybı ve artan ölüm oranları, türün ülkemizdeki geleceği açısıdan kaygı vericidir. Önceki yıllarda yapılan çalışmalarla tüm Kuzeydoğu Akdeniz için kuluçkalık konumunda olduğu ortaya çıkan Taşeli kolonisinden çevreye olan yayılımın tespiti türün bölgedeki geleceği açısından çok önemlidir. Bu sebeple Antalya ve Hatay bölgesindeki olası yaşam alanlarını tespit ederek bu alanlardaki mevcut ve olası tehditleri belirlenecek, fotokapanlarla birey tespiti yaparak, bölgeler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılacak ve mevcut veriler güncellenerek, yaşamsallık analiziyle popülasyonun geleceği hakkında yorum yapılacaktır.
Citation Formats
A. C. Gücü et al., “Yayılımın Nesli Tehlike Altındaki Akdenz Fokunun Küçük Popülasyonlarının Devamlılığı Üzerindeki Etkisinin Anlaşılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59812.