Yüksek Binalarda Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi

2011-12-31
Rüzgarın yüksek yapılara olan etkisi iki ana konu başlığı altında incelenebilir. İlk olarak konfor kriterleri olarak da adlandırılabilecek bina üst kat ivmeleri ve kat ötelenmeleri sınırları vardır. Özellikle bina üst katlarında yaşayan insanların rüzgardan kaynaklanan bina salınımlarını hissetmemesinin sağlanması bu tip yapıların tasarımında büyük önem taşımaktadır. Maalesef Türk yük kodu TS 498'de bu konuyla ilgili herhangi bir sınırlama veya bölüm bulunmamaktadır. İkinci bir konu ise rüzgardan dolayı binaya etkiyecek kuvvetlerin eşdeğer statik yükler olarak doğru bir şekilde ifade edilmesi zorunluluğudur. TS 498, sadece rüzgarın estiği yöndeki bina deformasyonunu göz önünde bulundurarak, bu deformasyonları yaratacak kuvvetleri hesaplatmaktadır. Oysa ki son 20 yıldır yapılan araştırmalar [11, 12] binaların rüzgar yönüne dik doğrultuda ve burulma salınımlarının da rüzgarla aynı yöndeki salınımlar kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ayrıca rüzgarın iki dik doğrultu dışındaki yönlerden estiği zamanlardaki etkilerinin de incelenmesi gerekmektedir. Rüzgarın yüksek yapılar üzerindeki etkileri ve rüzgarla ilgili Türk yönetmeliğinin yetersizliği göz önünde bulundurulduğunda gün geçtikçe kat sayısı artan binaların tasarımında ciddi sıkıntılar yaşanacağı ortadadır. Bu sebepten dolayı hem deneysel hem de analitik yöntemler kullanarak yüksek binalarda rüzgar etkilerinin detaylı bir incelemesinin yapılıp, bu alanda bir uzmanlık oluşturulması büyük önem taşımaktadır ve bu projenin de en önemli amacıdır. Ayrıca Türk Yönetmeliği'ndeki eksikliklerin güçlü ve zayıf taraflarının daha net ortaya çıkarılması sağlanacağından, yönetmeliğin daha iyiye doğru geliştirilmesi için bu çalışma bir başlangıç noktası olacaktır.
Citation Formats
Ö. Kurç, “Yüksek Binalarda Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59823.