Yüksek Binalarda Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi

2011-12-31
Rüzgarın yüksek yapılara olan etkisi iki ana konu başlığı altında incelenebilir. İlk olarak konfor kriterleri olarak da adlandırılabilecek bina üst kat ivmeleri ve kat ötelenmeleri sınırları vardır. Özellikle bina üst katlarında yaşayan insanların rüzgardan kaynaklanan bina salınımlarını hissetmemesinin sağlanması bu tip yapıların tasarımında büyük önem taşımaktadır. Maalesef Türk yük kodu TS 498'de bu konuyla ilgili herhangi bir sınırlama veya bölüm bulunmamaktadır. İkinci bir konu ise rüzgardan dolayı binaya etkiyecek kuvvetlerin eşdeğer statik yükler olarak doğru bir şekilde ifade edilmesi zorunluluğudur. TS 498, sadece rüzgarın estiği yöndeki bina deformasyonunu göz önünde bulundurarak, bu deformasyonları yaratacak kuvvetleri hesaplatmaktadır. Oysa ki son 20 yıldır yapılan araştırmalar [11, 12] binaların rüzgar yönüne dik doğrultuda ve burulma salınımlarının da rüzgarla aynı yöndeki salınımlar kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ayrıca rüzgarın iki dik doğrultu dışındaki yönlerden estiği zamanlardaki etkilerinin de incelenmesi gerekmektedir. Rüzgarın yüksek yapılar üzerindeki etkileri ve rüzgarla ilgili Türk yönetmeliğinin yetersizliği göz önünde bulundurulduğunda gün geçtikçe kat sayısı artan binaların tasarımında ciddi sıkıntılar yaşanacağı ortadadır. Bu sebepten dolayı hem deneysel hem de analitik yöntemler kullanarak yüksek binalarda rüzgar etkilerinin detaylı bir incelemesinin yapılıp, bu alanda bir uzmanlık oluşturulması büyük önem taşımaktadır ve bu projenin de en önemli amacıdır. Ayrıca Türk Yönetmeliği'ndeki eksikliklerin güçlü ve zayıf taraflarının daha net ortaya çıkarılması sağlanacağından, yönetmeliğin daha iyiye doğru geliştirilmesi için bu çalışma bir başlangıç noktası olacaktır.

Suggestions

Women's sense of safety in high-rise mass housing estates: the case of Kusunlar Toki in Ankara, Turkey
Temurer, Sena; Severcan, Yücel Can; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-9-2)
Designing and building high-rise housing estates have been a worldwide phenomenon in recent years. A review of the literature shows that there are various advantages and disadvantages of living in such settings. Most of the discussions focus on the impact of these environments on the health and psychological wellbeing of residents. Less is known about how high-rise environments affect individuals’ use of public spaces related to their sense of safety, especially for women who live in high-rise mass housing ...
The Role of Aerodynamic Modifications in the Form of Tall Buildings Against Wind Excitation
Ilgın, H. Emre ; Günel, Mehmet Halis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Modern tall buildings go higher and higher with the advances in structural design and high strength materials. However, every advance in height comes with a new difficulty. Efficient structural systems, high strength materials, and increased height, result with decrease in building weight and damping, and increase in slenderness. On the other hand, as the height and slenderness increase, buildings suffer from increased flexibility, which has negative effects in wind loading. Flexible structures are affected...
Yüksek Hızlı Hava Hedefleri için Kapsama Tabanlı İşbirlikçi Güdüm Yöntemi
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal (2018-09-12)
Bu çalışmada, füzelerin hızından yüksek bir hıza sahip olan ve rastsal olarak manevra yapan bir hedefi etkisiz hale getirmek için işbirlikçi güdüm yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemin amacı hedefin gelecek zamanda yüksek ihtimalle bulunabilecek olduğu yerleri hesaplayarak bu yerlerin füzeler ile en yüksek olasılıkla kapsanması sağlayacak şekilde yönlendirmektir. Hedefe ait elde olan tek bilgi radardan gelen gürültülü konum bilgisidir. Hedef takibi, hedefin gelecekte bulunabilecek olduğu yerler ve...
Yüksek Hızlı Hava Hedefleri için Kapsama Tabanlı İşbirlikçi Güdüm Yöntemi
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal (2018-09-12)
Bu çalışmada, füzelerin hızından yüksek bir hıza sahip olan ve rastsal olarak manevra yapan bir hedefi etkisiz hale getirmek için işbirlikçi güdüm yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemin amacı hedefin gelecek zamanda yüksek ihtimalle bulunabilecek olduğu yerleri hesaplayarak bu yerlerin füzeler ile en yüksek olasılıkla kapsanması sağlayacak şekilde yönlendirmektir. Hedefe ait elde olan tek bilgi radardan gelen gürültülü konum bilgisidir. Hedef takibi, hedefin gelecekte bulunabilecek olduğu yerler ve...
Space Efficiency In High-Rise Office Buildings
Sev, Ayşin; Özgen, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de yapılan yüksek ofis binalarını, kullanım alanı etkinliğini etkileyen faktörler açısından inceleyerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dünyanın ve Türkiye’nin, yapımı tamamlanmış olan en yüksek on ofis binası...
Citation Formats
Ö. Kurç, “Yüksek Binalarda Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59823.