Cbs Ve Ua'ya Dayalı Maden Kapatma Planı Hazırlanması: Ovacık Terkedilmiş Kömür Madeni Örneği

2009-12-31
Düzgün, Hafize Şebnem
Son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de yükselen çevre bilincinin sonucu olarak, madencilik ve diğer endüstri faaliyetlerinin oluşturduğu doğa tahribatı, kamuoyunda büyük eleştirilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öte yandan madencilik ülkemizde de olduğu gibi pek çok ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden biridir. Dolayısı ile sürdürülebilir kalkınma modellerinin geliştirilebilmesi için madencilik faaliyetlerinden kaynaklı olumsuz etkilerin doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile giderilmesi zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca madencilik sektörü, artan olumsuz kamuoyu baskıları ile başa çıkabilmek için doğaya yeniden kazandırma planlarını uygulamalı ve kamu oyuna duyurmalıdır. Benzer şekilde yerel kalkınmanın paydaşlarından olan yerel idareciler de özellikle yetki bölgelerinde yapılan madencilik faaliyetlerinin ve terkedilmiş maden ocaklarının doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına ait planlamalara ihtiyaç duymaktadırlar. Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları madencilik faaliyetinin yapıldığı bölgenin yerel koşullarına göre değişeceğinden her maden için özel tasarım gerektirse de genel prensiplerle planlanabilecek niteliktedir. İyileştirme çalışmalarına başlamadan önce bölgenin jeolojik, hidrojeolojik, meteorolojik, klimatolojik, biyolojik, sosyo-kültürel, arazi kullanımı vb. gibi özelliklerinin ortaya koyulabileceği envanter toplama çalışmalarına gerek vardır. Dolayısı ile doğaya yeniden kazandırma planı farklı disiplinlerin içinde olduğu disiplinlerarası bir yaklaşımla yapılmalıdır. Bu projede Çankırı'da seçilen terkedilmiş bir açık maden ocağının doğaya yeniden kazandırılma planı disiplinelerarası bir yaklaşımla hazırlanacak ve benzer durumlardaki ocaklar için kullanılmak üzere bir planlama kılavuzu geliştirilecektir. Seçile çalışma alanı Ovacık Köyünün 1.5 km güneyindedir. Terkedilen ocakta çıkarılan kömürün şu özellikleri vardır: Kömür damarı kalınlığı 0.3 – 0.8 m., damarın eğimi 75°-80° genişliği 800 m civarındadır. Kömürün kalori değeri 4500-5000 kcal/kg. Ocak alanı Çankırı İl özel İdaresi'e bağlı orman alanın içinde yer almaktadır. Ocak 1987'de Köseoğlu şirketince işletilmeye başlanmıştır ve bu şirketin faaliyetleri 2005'de bitmiştir. Daha sonar Uzay Yolu Madencilik işletme ruhsatı almışsa da herhangi bir çalışma yapılmadan ruhsatları iptal olmuştur.

Suggestions

Ulusal ve Uluslararası Mülteci Rejimlerinin Uyum Sorunu: Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma
Yıldırım, Onur(2017-12-31)
Mülteci sorunları karşısında devletlerin işbirliği içinde çalışıp çözümler üreteceği varsayımına dayanan Uluslararası Mülteci Rejimi, son dönemde yaşanan “Mülteci Krizi” karşısında acil çözümler üretemeyerek sorunun hızlı ve derin bir şekilde büyümesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Uluslararası mülteci rejimin harekete geçireceği ve koordine edeceği varsayılan ulusal mülteci rejimlerinin de hızla büyüyen bu kriz karşısında önce kayıtsız daha sonra da çaresiz kalması, sorunun bugün içinden çıkılmaz bir ...
Çift Revaklı Sinan Camilerinde Modüler Sistem
Orbeyi, Nil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-10-25)
Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, ekonomik ve siyasal olgunluğa eriştiği bir dönemde, yapılarını mühendisliği, mimarlığı ve zanaatçılığı ile birleştirerek oluşturan, Osmanlı kültürünün mimarlık alanında en büyük ve ünlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Osmanlı Mimarlığının bu dönemi ve Mimar Sinan ile ilgili, ulusal ve uluslararası pek çok araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte, Mimar Sinan yapılarını analitik anlamda ele alan sınırlı sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu çalışma ile bugün...
Developing multi-objective linear programming approaches for traffic signal optimization
Coşkun, Mustafa Murat; Toroslu, İsmail Hakkı; Şener, Cevat; Department of Computer Engineering (2021-7)
In many countries and metropolitan cities, traffic congestion, mainly caused by population growth and the increase in urbanization, has reached a significant level and has become a major problem for residents and decision-makers. Today, although infrastructural strategies such as the construction of underpasses and road widening to alleviate traffic congestion are applied in urban networks, the strategies can also be quite costly and environmentally damaging. Therefore, decision makers allocate large bu...
Lazerlerin Temel Prensipleri
Esentürk, Okan; Kaya, Malik; Saraç, Umut; Aşıcı, Celal (Akademisyen Yayınevi Kitabevi, 2022-09-01)
Lazerlerin günümüz teknolojisinde endüstriden sanayiye, tıptan yapısal sağlık görüntülemeye, bilimsel çalışmalardan günlük yaşama birçok alanda yaygın olarak kullanılması bütün ilginin lazerler üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle lazerlerin çeşitlerinin, özelliklerinin, çalışma prensibinin, eksikliklerinin ve gelecekteki rolünün anlaşılması büyük önem taşımaktadır. ‘Lazerlerin Temel Prensipleri’ başlıklı kitap, önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde kuvantum fiziği, atom mo...
Post-earthquake Housing Policy in Van: An Evaluation from a Social Policy Perspective
ERTÜRK, CANSU; Topal, Çağatay (2020-08-01)
2011 Van Earthquake was the initiator of an urban reconstruction wave across Turkey primarily targeting disaster-risky areas. Since then, it was mostly through mass housing and urban regeneration projects that the state aimed at the compensation of past damages and the mitigation of future ones. Relying on a social policy background, this paper aims to analyze whether the housing policies implemented during the post-earthquake recovery process of the city of Van were directed towards the benefit of citizens...
Citation Formats
H. Ş. Düzgün, “Cbs Ve Ua’ya Dayalı Maden Kapatma Planı Hazırlanması: Ovacık Terkedilmiş Kömür Madeni Örneği,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59824.