Çift Revaklı Sinan Camilerinde Modüler Sistem

2016-10-25
Orbeyi, Nil
Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, ekonomik ve siyasal olgunluğa eriştiği bir dönemde, yapılarını mühendisliği, mimarlığı ve zanaatçılığı ile birleştirerek oluşturan, Osmanlı kültürünün mimarlık alanında en büyük ve ünlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Osmanlı Mimarlığının bu dönemi ve Mimar Sinan ile ilgili, ulusal ve uluslararası pek çok araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte, Mimar Sinan yapılarını analitik anlamda ele alan sınırlı sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu çalışma ile bugüne kadar derinlemesine araştırılmamış ve Sinan’la özdeşleştirilen “çift revaklı son cemaat yeri” modüler sisteme bağlı olarak incelenmiştir. Ayrıca modüler sistemin farklı dönemlerde yapılmış Sinan Camilerinin revak oluşumuna etkisi sorgulanmış ve bu sistemin çift revaklı olmayan Sinan camilerinde kullanılmış olabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen veriler ilgili bölümlerin değerlendirme kısımlarında karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Suggestions

Teknoloji, tasarım ve inovasyon merkezi destek hizmetleri projesi
Sorguç, Arzu; Alkan, Serkan; Ülgen, Serkan(2017-12-31)
Bu proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler, üniversitemizin disiplinlerarası yetkinliğini artırmak ve sanayi ile etkileşimi güçlendirerek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tasarım ve inovasyon faaliyetlerine katılımı özendirecektir.
Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2020-01-15)
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasarın daha fazla olacagı hipotezinden yola çıkılarak, bu kosullar altında hasar parametreleri incelenmistir. Esneklik katsayısının hassas bir biçimde ölçülememesinden kaynaklı hasar parametresindeki hata oranını minimuma indirilmistir. Hasar olusumu aynı zamanda mikro bosluk olusumu ile i...
Cbs Ve Ua'ya Dayalı Maden Kapatma Planı Hazırlanması: Ovacık Terkedilmiş Kömür Madeni Örneği
Düzgün, Hafize Şebnem(2009-12-31)
Son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de yükselen çevre bilincinin sonucu olarak, madencilik ve diğer endüstri faaliyetlerinin oluşturduğu doğa tahribatı, kamuoyunda büyük eleştirilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öte yandan madencilik ülkemizde de olduğu gibi pek çok ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden biridir. Dolayısı ile sürdürülebilir kalkınma modellerinin geliştirilebilmesi için madencilik faaliyetlerinden kaynaklı olumsuz etkilerin doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile gideril...
Microsatellite based genetic diversity among the three water buffalo (<i>Bubalus bubalis</i>) populations in Turkey
Özkan Ünal, Emel; Soysal, M. İhsan; Yüncü, Eren; Dağtaş, Nihan Dilşad; Togan, İnci (Copernicus GmbH, 2014-5-19)
<jats:p>Abstract. In this study, twenty microsatellite loci were used to define genetic diversity among 56 water buffalo samples. Their somatic tissues (the skin and cartilage tissues from ears) and DNAs were deposited in Turkish Gene Banks. Samples of healthy animals were collected from three different geographic regions: Northern Turkey, North-Western Turkey and Eastern Thrace. Three (loci CSSM57, ETH3) to ten (locus CSSM47) different alleles were identified per micro-satellite locus in a total of 103 all...
2-İNDOLİL-1-NİTRO TÜREVLERİNİN ENANTİYOSEÇİCİ SENTEZİ
Tanyeli, Cihangir(2017-12-31)
2-İNDOLİL-1-NİTRO TÜREVLERİNİN ENANTİYOSEÇİCİ SENTEZİ
Citation Formats
N. Orbeyi, “Çift Revaklı Sinan Camilerinde Modüler Sistem,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 2, pp. 201–225, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2016207.pdf.