Ulusal ve Uluslararası Mülteci Rejimlerinin Uyum Sorunu: Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma

2017-12-31
Yıldırım, Onur
Varol, Ezgi
Mülteci sorunları karşısında devletlerin işbirliği içinde çalışıp çözümler üreteceği varsayımına dayanan Uluslararası Mülteci Rejimi, son dönemde yaşanan “Mülteci Krizi” karşısında acil çözümler üretemeyerek sorunun hızlı ve derin bir şekilde büyümesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Uluslararası mülteci rejimin harekete geçireceği ve koordine edeceği varsayılan ulusal mülteci rejimlerinin de hızla büyüyen bu kriz karşısında önce kayıtsız daha sonra da çaresiz kalması, sorunun bugün içinden çıkılmaz bir noktaya gelmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu proje, son dönem mülteci akımlarından doğrudan etkilenen üç Güneydoğu Avrupa ülkesi, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’ın deneyimlerine bakarak, uluslararası ve ulusal mülteci rejimleri arasında ortaya çıkan koordinasyon ve işbirliği sorunlarının genel bir haritasını çıkarmayı ve daha sonra da bu rejimlerin uyumlu hale getirilebilmesi için işlevsel bir model üretmeyi amaçlamaktadır.