Bir Açık Ocak Kömür Madeninde Kamyon Ve Bantlı Taşıyıcının Ydd İle Karşılaştırılması.

2010-12-31
Proje kapsamı bir açıkocak kömür madenin de kamyon ve bantlı taşıyıcının karşılaştırılmasıdır. Yöntem olarak yaşam döngüsü değerlendirme metodundan yararlanılacaktır. Beklenen sonuç çevresel etki açısından bu iki ekipman sisteminin farklı emisyonlara göre değerlendirilmesidir.

Suggestions

Determination of loads on a flexible wing of a fighter jet via surrogate models
Zafer, Özgür; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2023-1-26)
This study presents the load analysis of a flexible wing for a fighter jet. The main purpose is to demonstrate the application of a rapid methodology for aero-structural coupling and the determination of flexible wing loads suitable for the initial design stages of a fighter jet. The present methodology allows designers to include flexibility effects early on and to explore the design space quickly for flexible wing loads. The methodology uses an aerodynamic database obtained with high-fidelity computationa...
Bir Kompozit Kanat Kutusunun Çok Yönlü Tasarımı
Muvaffak, Hasan; Yaman, Yavuz (null; 2003-10-01)
Bu çalışmada hibrit (metal-kompozit) bir kanat için geliştirilen çok yönlü bir analiz yazılım paketi sunulmaktadır. Geliştirilen paket MSC/NASTRAN ve MSC/Aeroelasticity I paketlerini analiz kodu olarak kullanmaktadır. Çok yönlü dayanıklılık ve kanat çırpma (flutter) hız analizleri eş zamanlı olarak hesaplanmaktadır. Çalışmada geliştirilen modül tanıtılmakta ve sesaltı hızlarda uçan uçaklara ait, metal altyapılı, tek odalı, kompozit kabuklu kanat kutularının tasarımında elde edilen sonuçlar verilmektedir
Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU
Özgün, Burcu; Taşdemir, Fatma; Öztürk, Özgen; Küçükşenel, Serkan(2017)
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dina...
Bir Tasarım Fakültesinde Ders Program Çizelgelerinin Hazırlanması Üzerine Bir İş Birliği Çalışması
Kapkın, Engin; Acar, Ilgın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Günümüz dünyasında tasarımcının karşılaştığı problemler karmaşık bir hal almıştır ve çözüm ancak birden fazla disiplinin iş birliği sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bu vaka çalışması bir Tasarım Fakültesinin Endüstriyel Tasarım ve Moda Tasarımı bölümlerinde her dönem hazırlanan ders program çizelgelerinin oluşturulması sürecinin zamanla karmaşıklaşmasını, çözümlenmesi için doğan iş birliğinin gerekliliğini ve ortaya çıkan taslak çözümü konu almaktadır. Ders program çizelgelerinin hazırlanması, temel olarak...
Structural optimization of a jet trainer wing structure under strength and stiffness related constraints
Adıgüzel, Ozan; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2020-9)
This thesis presents structural optimization studies for a jet trainer aircraft wing structure. The main purpose is to select the most convenient rib/spar layout for T-38 wing like geometry which consists of metallic and composite components by using a finite element modeling and analysis tool of MSC NASTRAN optimization capabilities. In this study, in order to decrease the number of design variables and as well as to be able to obtain smooth thickness transitions between adjacent zones, design variable lin...
Citation Formats
N. Demirel, “Bir Açık Ocak Kömür Madeninde Kamyon Ve Bantlı Taşıyıcının Ydd İle Karşılaştırılması.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59837.