Hide/Show Apps

Bir Açık Ocak Kömür Madeninde Kamyon Ve Bantlı Taşıyıcının Ydd İle Karşılaştırılması.

Proje kapsamı bir açıkocak kömür madenin de kamyon ve bantlı taşıyıcının karşılaştırılmasıdır. Yöntem olarak yaşam döngüsü değerlendirme metodundan yararlanılacaktır. Beklenen sonuç çevresel etki açısından bu iki ekipman sisteminin farklı emisyonlara göre değerlendirilmesidir.