Lisansüstü Tez Projeleri İçin Ortak Sarf Ve Yedekparça Alımları.

2011-12-31
Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Ana Bilim Dallarında lisnasüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin tez projeleri kapsamında ortaya çıkan ortak sarf yedek parça ve hizmet alımları için öbgörülen havuz bütçeli proje.

Suggestions

The role of academic motivation, course satisfaction, and advisory relationship on research self-efficacy beliefs of graduate students
Bayar, Ekin; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-10)
The aim of the study was to investigate the role of academic status, phase of the study, career plan, autonomous motivation, controlled motivation, course satisfaction, and advisory relationship in graduate students’ research self-efficacy. Data were collected from 403 master and doctoral students from Social or Educational Sciences Institutes utilizing the Motivation for PhD Studies (MPhD), Course Satisfaction, the Rapport subscale of Advisory Working Alliance – Student (AWAI-S), and Self-Efficacy Scales. ...
Lisansüstü öğrenciler arasında yapılan çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurlar
Can, Gülfidan; Uzun, Yıldız; Nalça, Ceylan; Böğürcü, Ceylin (2019-09-01)
Bu katılımcı eylem araştırmasının amacı lisansüstü öğrenciler arasında yapılan metin tabanlı çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurları incelemektir. Çalışmada üç hafta boyunca sadece metin tabanlı sohbet uygulamaları kullanılarak 13 lisansüstü öğrenci ve bir öğretim üyesi ile çevrimiçi akran mentorluk programı yürütülmüştür. Veri kaynakları yansıma raporları, yansıma formları, odak grup görüşmeleri ve çevrimiçi sohbet kayıtlarıdır. Katılımcıların çevrimiçi akran mentorluğa devam e...
Academic dishonesty among undergraduate students: Predicting the role of academic moral disengagement and academic motivation in academic dishonesty
Köfünyeli, Kerime; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Educational Sciences (2022-4-7)
The purpose of the study was to develop a thorough understanding of academic dishonesty in undergraduate students. Data were collected from 442 undergraduate students from a state university in Ankara with Academic Motivation Scale, Academic Moral Disengagement Scale, Academic Dishonesty Scale, and Academic Dishonesty Questionnaire. Two hierarchical regression analyses were conducted to examine effect of academic moral disengagement, academic motivation, awareness of academic dishonesty regulations, gender,...
Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi
Saydam, Cemal A.; Özsoy, Emin; Tan, Kemal(2002)
Halihazırda Türkiye denizlerinde çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri Enstitülerince yürütülen "Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma" Programı çerçeveside bir dizi proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu program çerçevesinde yürütülmekte olan projeler bitiş tarihlerini takip eden süreçte denizlerimizi yakından ilgilendiren sorunlara, öncelikli hedefler doğrultusunda ve Deniz Bilimleri'ndeki modern gelişmeleri kapsayacak düzeyde, cevap verebilecek bir şekilde tasarlanmamışlardır....
Endüstri Destekli Eğitim Projelerinin Arkasındaki Motivasyonlar: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezuniyet Projeleri
Hasdoğan, Gülay Fatma; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerin lisans eğitimlerinin son döneminde, eğitim ekibinin yanı sıra firmaların danışmanlığı paralelinde geliştirdikleri mezuniyet projelerinin amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri becerileri ve oluşturdukları tasarım yaklaşımını, bir dış paydaşın danışmanlığında, gerçek yaşamdan bir proje ile yansıtmasıdır. Bu işbirliğinden eğitim kurumunun beklentisi iyi bir eğitim deneyimi kurgulamak ve öğrenciyi mesleki yaşama hazırlayabilmektir. Bu ...
Citation Formats
C. N. Uzun, “Lisansüstü Tez Projeleri İçin Ortak Sarf Ve Yedekparça Alımları.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59855.