Titanyumsilikat Ets-10 Nano Kristallerinin Modifiye Edilmesi Ve İnce Film Yapımının Araştırılması

2012-12-31
Teklif edilen projenin genel amacı, güneş pilleri ve sensörler gibi farklı uygulama alanlarına yönelik olarak optik açıdan duyarlı ve kontrol edilebilir özelliklere sahip yeni malzemelerin geliştirilmesi için ilk olarak ETS-10 ince film yapımının üç farklı yöntemle araştırılmasıdır. ETS-10 kristallerinden cam veya iletkenlik sağlama özelliği açısından ITO kaplanmış cam yüzeyler üzerinde ince film yapılacak ve bu filmlerin yapısal özellikleri SEM, XRD, TEM, XRF, XPS, UV-vis ve Raman spektroskopisi yöntemleriyle araştırılacaktır. ETS-10 kristali grubumuz tarafından modellenecektir. Bütün bu deneysel çalışmalara ek olarak ETS-10 ve gümüş nanoparçacıklarının etkileşiminin atomik boyuttaki detayları ise yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisi (density functional theory – DFT) ile hesaplanacaktır. Bu çalışmanın teorik kısmında ETS-10 yapısını oluşturan gözeneklerde gümüş oluşumunun atomik ölçekteki detayları Quantum-ESPRESSO program süiti yardımıyla daha önce literatürde kullanılmış olan model birim hücre kullanılarak incelenecektir. Mikrogözenekli malzemelerin bu amaçlar doğrultusunda araştırılması konusunun literatürde başka bir örneği daha yoktur ve böyle bir çalışma kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği, fizik ve elektrik mühendisliği alt yapısından gelen bilim insanlarının nanoteknoloji interdisiplini şemsiyesinde ilk defa olarak grubumuz tarafından yapılmış olacaktır.

Suggestions

Lityum İyon Piller İçin Yüksek Kapasiteli Ve Enerjili Katot Malzemelerinin Geliştirilmesi Üretimi Ve Karakterizasyonu.
Aydınol, Mehmet Kadri(2011-12-31)
Bu çalışmada, lityum iyon pillerde kullanılmak üzere LiCo1-xMxO2 formülünde, yüksek kapasite ve enerji yoğunluğuna sahip, uzun ömürlü katot malzemelerin üretilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla alaşım katkısı olarak literatürde pek araştırılmamış Cr, Mo ve W gibi elementlerin katot malzemesinin elektrokimyasal ve yapısal özelliklerine olan etkileri incelenecektir. Hedeflenen aktif katot malzemesinin üretimi için öncelikle kimyasal çözeltiden çöktürme ve dondurucu kurutma yöntemi öngörülmektedir. Ayrıca gereki...
Takviye Yüzeylerinin Fonksiyonelleştirilmesi ile Mikrodalga Soğurucu Yapısal Kompozitlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Dericioğlu, Arcan Fehmi(2016-12-31)
Projede mikrodalga frekanslarında etkin elektromanyetik dalga soğurma özelliğine sahip ve aynı zamanda kullanım alanları bakımından gerekli olabilecek yapısal özellikleri de barındıran kompozit malzemelerin tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, cam fiber dokumaların yüzeyleri gümüş (Ag) nano teller ile kaplanarak modifiye edilecek, ve bu modifiye edilmiş dokumalardan oluşan çok katmanlı yapılar, polimer matrisler içerisine takviye malzemesi olarak yerleştirilerek EM dalga s...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Radyasyon Basıncı ile Tahrik Edilen, Yüzeye Değmeden Atomik Kuvvet Mikroskopisi (yd-AKM)
Oral, Ahmet; Zaman, Sameena Shah(2017-10-01)
Bu projede radyasyon basıncı kullanılarak yayı titreştirerek yüzeye değmeden çalışan bir Atomik Kuvvet Mikroskobu(yd-AKM) Sistemi dünyada ilk olarak geliştirilmiş ve yüzeyde atomik çözünürlük dünyada ilk defa olmak üzere elde edilmiştir. Yayın sapmasını ölçen 1310nm dalgaboyundaki lazer'in akımı yayın rezonans frekansında modüle edilerek AKM yayına AC kuvvet, radyasyon basıncı sayesinde uygulanmaktadır. Aynı lazer yayın sapmasını da ölçecek şekilde çalışmaktadır. Ayrıca 1310nm ve 1550nm’de çalışan iki lazer...
Kompozit Esnek Yarım Daire Robot Bacaklarının Kuvvet-Esneme Modeli Deneysel Geçerlemesi ve Sistem Tanımlaması
Saranlı, Afşar; Yazıcıoğlu, Yiğit(2018-12-31)
Bu proje kapsamında bir Tübitak projesi kapsamında geliştirmiş olduğumuz deneysel bacaklı robot platformumuz SensoRHex için geliştirilen bacak modellerinin 6-eksenli bir robot kol kullanımı ile geliştirilmesi, deneysel geçerlemesi ve parametre çıkarımları yapılacaktır. Bu amaçla geliştirilecek bir mekanik düzenek üzerine robot bacakları ayrı ayrı monte edilecek ve bilgisayar destekli deney kontrol arabirimi yoluyla programlanan robot kol esnek bacaklara kontrollu esnemeler uygulayacaktır. Ortaya çıkan harek...
Citation Formats
B. Akata Kurç, “Titanyumsilikat Ets-10 Nano Kristallerinin Modifiye Edilmesi Ve İnce Film Yapımının Araştırılması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59870.