FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
ANKARA BASENİNDEKİ JURA/KRETASE SINIRININ BİOSTRATİGRAFİK VE SEKANS STRATIGRAFİSİ VERİLERİYLE BELİRLENMESİ

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Tanyeli, Cihangir(2016-12-31)
BİFONKSİYONEL ORGANOKATALİZÖRLERİN FRİEDEL/CRAFTS DOMİNO TİPİ REAKSİYONDA İNCELENMESİ
Hareket Kısıtlı Sistemlerde Viskoz ve Coulomb Sürtünme Tanılaması
Yerlikaya, Ümit; Balkan, Raif Tuna (null; 2017-07-05)
Bu çalışmada hareket kısıtlamaların olduğu sistemlerde viskoz ve Coulomb sürtünmelerin tanılanması için basit ve ucuz bir yöntem geliştirilmiş ve bu yöntem bir prototip üzerinde denenmiştir. Testler sistemdeki hareket kısıtlamalarına göre farklı hızlar için oluşturulan konum profilleriyle yapılmıştır. Elde edilen verilerle negatif ve pozitif hareket yönlerinde oluşan viskoz ve Coulomb sürtünme parametreleri bulunmaktadır. Geliştirilen yöntemle sistemdeki Coulomb sürtünmenin konuma bağlı olup olmadığı ve kon...
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Aydınol, Mehmet Kadri(2016-12-31)
LİTYUM İYON BATARYALARINDA Lİ(Nİ-CO-AL) OKSİTLERİNİN KATOT MALZEMESİ OLARAK ULTRASONİC SES DALGASI YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Tülin (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
İntihar kavramının Freudyen ve neo-Freudyen bağlamda nasıl ele alındığını aktaran bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter that conveys how the concept of suicide is handled in Freudian and neo-Freudian context.)
İntihara İlişkin Psikanalitik Kuramlar: Lacan
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
Öznenin gelişimi, ölüm itkisi, eyleme dökme, eyleme geçiş gibi kavramlarla intihar olgusunun Lacanyen kuram içerisinde değerlendirildiği bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter in in which the phenomenon of suicide is evaluated within the Lacanian theory by concepts such as the development of the subject, the death drive, acting out, and passage to the act.)
Citation Formats
D. Altıner, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60583.