Rutenyum nanokümelerinin amonyak sentezinde katlizör olarak kullanımının incelenmesi

2016-12-31
Üner, Deniz
Akbayrak, Serdar
Aslan, Mustafa Yasin
Katı destek yüzeyine tutturulmuş rutenium nanokümleri hazırlancak, tanımlanacak ve amonyak sentiezinde katlizör olarak denecektir. Denemeler önce DRIFTS (Diffuse Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy) reaktör hücresi ve analiz sistemi kullanılarak özel koşullarda gerçekleştirilecektir. Öndenemelerde amonyak sentezine olanak sağlayan koşullarda tepkimeler katalitik reaktörde gereçekleştirilerek en etkin katalizör geliştirilecektir.
Citation Formats
D. Üner, S. Akbayrak, and M. Y. Aslan, “Rutenyum nanokümelerinin amonyak sentezinde katlizör olarak kullanımının incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61007.