Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü

2014-12-31
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampüs ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Çok geniş bir arazide kurulu olan kampusümüzde, akademik, idari, öğrenci, ziyaretçi sayıları onbinlerle ifade edilmektedir. Tüm canlılarıyla bu örnek doğal yaşam alanında hem gün içinde hem de geceleri karşılaşılabilecek çeşitli tehlike ve riskler mevcuttur.Bugüne dek kampusümüzde afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve kampuste yaşayanları bilinçlendirme amacıyla yapılmış faaliyetler sayıca çok değildir. 2013 yılı içinde ODTÜ Afet Yönetim Merkezi olarak bir grup idari personelimize 1 günlük eğitim düzenledik. Bu eğitim sonucunda afet ve acil durumlara hazırlıklı olma üzerine kampusümüzün ne kadar ihtiyacı olduğu tesbit edilmiştir.Projeye BAP desteği sağlandığı takdirde çalışmalar aşağıdaki programa göre yürütülecektir:Proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalarAy 1: Pilot çalışma alanları ile yapılacak görüşmelerle eğitim programlarının tasarlanması Ay 2: Pilot çalışma alanlarındaki akademik ve idari personel ile, öğrencilerin eğitilmesi; tehlike avı; risk azaltma yöntemlerinin belirlenmesi Ay 3-4: Pilot çalışma alanlarında uygulamalar ve eğitimin sonucunun izlenmesi Risk azaltma planları dahilinde pilot alanlarda yapılması gereken tadilat ve değişim işlemleri için gerekli bütçelerin ilgili pilot alanların bağlı olduğu mali birimler tarafından sağlanması gereklidir. Örneği

Suggestions

Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü Proje Serisi: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Hasgül, Etkin; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2017-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampus ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Önceki yıllarda yapılmış olan kütüphane ve pilot olarak seçilen 19. yurt projelerinin devamı olarak, 2017 yılında fakülte bazında çalışmanın yapılması öngörülmektedir. Bu seri tamamlanarak destek olabilecek bir yayınevi ile anlaşarak Türkiye’de ilk olarak ‘Kütüphane-Yurt-Fakülte ve Hazırlık’ şeklinde kitap/kitapçık haline getiri...
Bal Arılarının Virüs Ve Patojenlerinin Belirlenmesi Ve Bal Arılarının Bunlardan Bir Kısmına Tepkilerinin Ölçülmesi.
Muyan, Mesut(2013-12-01)
Araştırmanın kapsamı Çalışmamız arı ırklarının belirlenmesi ve etkenlere tepki deneyleri olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Çalşmamızda ODTÜ Biyoloji Bölümü ortak bahçe arılığında yetiştirilen arılar kullanılacaktır. Arı ırklarının belirlenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Kence’nin laboratuvarında geliştirilmiş olan morfometrik, enzim elektroforezi, ve mikrosatelit analizine dayalı ayrıştırma tekniği ile örneklenen tüm kovanlardaki arıların toraks kısmı (kanat, bacak ve kas doku) ırk ve...
Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme
Beklioğlu, Meryem(2017-12-31)
Orta Doğu teknik Üniversitesi Limnoloji Laboratuvarınca 1997 yılında başlayan ve günümüze kadar 2 hafta da bir sıklığı ile devam eden bu göllerin ekolojik yönetim planlarının hazırlanmasına ve ayrıca özellikle Eymir Gölü restorasyonu projesine altlık oluşturan bu ekolojik izleme proğramına devam edilmesi hedeflenmiştir. İzleme proğramı kapsamında her 2 gölde ve göllere girdi olan dereler ve göllerin çıktılarında oluşan toplam 11 örnekleme istasyonunda alınacak su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, ile...
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Emeklilik Sistemini belirleyen bilesenlere ait degiskenligin aktüeryal hesaplamalara olan etkisinin arastirilmasi
Kestel, Sevtap Ayşe; Güner, Zehra Nuray; Danışoğlu, Seza(2013-11-01)
Sosyal güvenlik sistemlerinin dogru kurgulanmasi ve aktüeryal temellere dayandirilmasi, gerek toplumsal dayanismanin desteklenmesi gerekse ekonomik istikrarin saglanmasi yada korunmasi için gereklidir. Sosyal güvenlik sisteminin temel bileseni olan emeklilik sistemlerindeki sorunlar isgücü piyasalarinin olumsuz etkilenmesine yol açtigi gibi sosyal ve ekonomik dengelerin bozulmasina neden olabilmektedir.Emeklilik sistemlerinin aktüeryal modellerindeki en önemli faktör emeklilik birikimlerinin aktif çalisma h...
Citation Formats
B. B. Başbuğ Erkan, “Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61951.