Diş Uygulamalarina Yönelik Polimer-Biyocam Nanobiokompozit Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

2013-12-31
Diş hekimliğinin restoratif doğası, onu rejeneratif tıbbın ön planında tutmaktadır. Biyomalzemeler ilk olarak, diş ve kraniofasial alanlarında test edilmiştir. Sert ve yumuşak dokular, diş ve periodontal kısımlarda mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, peridontal kemik dokusunun doku mühendisliği yaklaşımıyla rejenerasyonu için bir biyocam ve doğal polimerden oluşan üç-boyutlu, gözenekli kompozit hücre taşıyıcısı hazırlamaktır. Biyocamların, biyouyumluluk ve biyoaktiflilik gibi özellikleri, diş uygulamaları için oldukça ilgi çekicidir. kemik doku mühendisliğinde kullanılmak üzere, 58S formülünde (%58 mol SiO2, %38 mol CaO and %4 mol P2O5) biyocam, sol-jel metodu kullanılarak, nano partikül boyutunda üretilip, insan osteojenik sarkoma hücre hattı (Saos-2) çoğalması üzerindeki etkisinin de araştırılması hedeflenmiştir.Sentetik ve doğal kökenli, polimerler, yaygın olarak diş dokularında kullanılmaktadır. Malzemenin yapısal ve kimyasal karakterizasyonları yapılacaktır. İn vitro hücre kültürü çalışmaları ile üç boyutlu nanobiokompozitin biyouyumluluğu test edilecektir. Biyoaktif seramikler sınıfına giren biyoaktif camların gelişimi ve başarısı, materyalin yüksek biyouyumluluk özelliğinden ileri gelmektedir. Biyoaktif camlar medikal, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp alanlarında kullanılmaktadır. Biyocamların, biyouyumluluk ve biyoaktiflilik gibi özellikleri, kemik doku mühendisliğinde uygulamaları için oldukça ilgi çekicidir. Standart biyoaktif cam formülü genel olarak 45S5 olarak bilinmektedir ve FDA tarafından onaylanmıştır. Bu form ağırlık olarak %45 SiO2, %24.5 Na2O ve CaO ve %6 P2O5 içermektedir (Alauddin, 2007). Materyal modifiye edilirken SiO2 bileşeni çeşitlendirilirken, P2O5 bileşeni sabit tutulmaktadır. Materyal üretilirken silika oranın ağırlıkça %60‟ın altında tutulması ve CaO/P2O5 oranın yüksek tutulması, materyalin yüksek reaktif özellikte bir yüzeye sahip olmasını sağlamaktadır.

Suggestions

Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Nanohidroksiapatit ile Güçlendirilmiş Üç Boyutlu Fibroin ve Pektin Taşıyıcılarının Geliştirilmesi ve In Vitro Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Akdağ, Akın(2014-12-31)
Kemik doku mühendisliği, travmatik, enfeksiyonel, genetik ve dejeneratif hastalıkların neden olduğu sert doku kayıplarının tedavisinde kullanılan doku nakli sıkıntılarının giderilmesi ve mevcut tedavilerin geliştirilmesi potansiyelini taşıyan rejeneratif tıp teknolojisi ürünüdür. Kemik doku mühendisliği yaklaşımı ile oluşturulan taşıyıcı ürünler kemik dokusunu destekleyecek, kemik dokusunun yerine geçebilecek ve rekonstrüksiyonunu karşılayacak nitelikte oluşturulmaktadır. Bu çalışmada; kemiğin organik yapı...
Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Emeklilik Sistemini belirleyen bilesenlere ait degiskenligin aktüeryal hesaplamalara olan etkisinin arastirilmasi
Kestel, Sevtap Ayşe; Güner, Zehra Nuray; Danışoğlu, Seza(2013-11-01)
Sosyal güvenlik sistemlerinin dogru kurgulanmasi ve aktüeryal temellere dayandirilmasi, gerek toplumsal dayanismanin desteklenmesi gerekse ekonomik istikrarin saglanmasi yada korunmasi için gereklidir. Sosyal güvenlik sisteminin temel bileseni olan emeklilik sistemlerindeki sorunlar isgücü piyasalarinin olumsuz etkilenmesine yol açtigi gibi sosyal ve ekonomik dengelerin bozulmasina neden olabilmektedir.Emeklilik sistemlerinin aktüeryal modellerindeki en önemli faktör emeklilik birikimlerinin aktif çalisma h...
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Citation Formats
A. Tezcaner, “Diş Uygulamalarina Yönelik Polimer-Biyocam Nanobiokompozit Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59345.