BENZOTİYADİAZOL VE BENZOTRİYAZOL İÇEREN KONJUGE POLİMERLERİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

2018-12-31
Bu çalışmanın amacı benzoditiyofeni donör ünitesi olarak kullanıp farklı aksöptörler ile Stille kenetlenme yöntemi aracılığıyla konjüge polimerler sentezlenmesidir. Bu çalışma kapsamında iki adet benzotriazol içeren kinokzalin temelli polimerler ile iki adet benzotriazole içeren bistrifenilamin temelli polimerler elde edilecektir. İçerdiği imin grubu sayesinde, kinokzalin türevleri elektron akseptör özelliği göstermektedir. Trifenilamine türevleri elektronca zengin yapılar oldukları için genellikle boşluk taşıma malzemeleri olarak kullanılır. Oldukça yüksek termal, mekanik ve elektron donör özelliklerine sahiptiler. Benzotriazole gruplarının elektron akseptör özelliğine ek olarak içerdikleri imin grupları sayesinde elektron taşıma özelliğine sahiptirler çünkü imin gruplarının elektron çekici özellikleri vardır. Bunlara ek olarak benzoditiyofen içerikli polimerler benzen halkasına bağlı tiyofenlerden oluşan yapısı sayesinde simetrik ve düzlemsel konjuge yapıya sahiptiler ve bu onlara yüksek boşluk mobilitesi özelliği katar. Bu çalışmada benzotriazol, kinokzalin ve benzoditiyofen içeren polimerler, görünür bölgede geniş bir soğurma özelliğine sahip olacağından güneş pilli uygulamalarında kullanılacaktır. Benzotriazole, bistrifenilamine ve benzoditiyofen içeren polimerler ise oldukça yüksek boşluk ve elekton mobilitesine sahip olacaklarından dolayı güneş pilli uygulamalarında kullanılacaktır. Buna ek olarak ışık saçabilen yüksek termal ve mekanik özellere sahip bistrifenilamin t
Citation Formats
A. Çırpan and H. E. Ünalan, “BENZOTİYADİAZOL VE BENZOTRİYAZOL İÇEREN KONJUGE POLİMERLERİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61386.