Multipl Miyelomda Serum Açlığına Bağlı Otofajiden Sonra MikroRNA İfade Analizi

2018-12-31
Bir kemik iliği kanseri olan Multipl Miyelom (MM) tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik kanserlerin %13 ünü oluşturur.Sıklıkla karşılaşılan nüksler ve kemoterapiye geliştirilen direnç gibi sebeplerden dolayı tedavisi olmayan bir hastalıktır.MM patofizyolojisinin anlaşılmasına yönelik araştırmalar, yeni ilaç hedeflerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacaktır.Hücresel strese yanıt olarak gerçekleşen otofazi, MM patofizyolojisinde önemli rol oynamaktadır.Otofaji enerji geri dönüşümü için aşırı/yanlış katlanmış proteinleri parçalayarak MM hücrelerinin homeostazını korunmasında görev alır.MM hücreleri yüksek miktarda, fonksiyonel olmayan Ig üretikleri için, bazal otofajik aktiviteleri oldukça yüksektir.Otofaji regülasyonunda rol aldığı bilinen mikroRNA’lar (miRNA’lar), protein kodlamayan RNA molekülleridir.miRNA'ların hedef mRNA'lara bağlanması, hedeflerin stabilitesinin azalmasına veya translasyonunun inhibe edilmesine sebep olur.MM'de otofajinin önemi göz önüne alındığında, otofaji kontrolüne katılan miRNA’ların çalışılması, hastalığın daha iyi anlaşılmasına ve yeni terapötik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.Proje kapsamında, mikrodizin çalışması ile MM hücrelerinde serum açlığına bağlı otofajiden sonra ifadesi kontrol grubuna göre değişen miRNA’lar tespit edilecektir.Analiz sonrası, ifade seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı fark olan miRNA’lar için veritabanları kullanılarak hedef ve yolak analizi çalışmarı yürütülecektir.
Citation Formats
C. Özen and S. Banerjee, “Multipl Miyelomda Serum Açlığına Bağlı Otofajiden Sonra MikroRNA İfade Analizi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61395.