Sağlık Biyoteknolojisi Ürün/hizmetleri, Toplum Üzerinde Yarattığı Etik Sorunlar Ve Riskler

2009-12-31
DNA şifresinin çözülmesiyle ve biyoteknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte bazı etik tartışmalar da gelişmeye başlamıştır. Gen teknolojisi, doğum, öjeni, yapay üreme, kürtaj ve bunlarla birlikte canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları, sınırları ve kullanım ilkeleri biyo-etiğin olduğu kadar sosyolojinin ve diğer bazı sosyal bilimlerin de ilgilendiği belli başlı konu başlıklarıdır. Dolayısıyla bu tür konuların herhangi bir meslek grubunun tekelinde olamayacak disiplinler arası konular olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bir anakent (Ankara) ile birlikte iki taşra kentinde (Samsun ve Bursa) yaşayan insanların sağlık biyoteknolojisi ürün/hizmetleri hakkındaki farkındalıklarının ve eleştirel yaklaşım becerilerinin; diğer bir deyişle tutumlarının karşılaştırılması yapılmak istenmektedir. Kesin olmayan bazı amaçlar aşağıdaki gibidir: 1. Görüşme yapılan örneklemin genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve sağlık biyoteknolojisi gibi konular hakkındaki farkındalığı ve bilinç seviyesini belirlemek, 2. Sağlık biyoteknolojisinin toplumsal risklerini açıklamak; örneğin, doğmamış bebeğin özelliklerini öğrenme ile oluşabilecek riskler, embriyo seçimi ve hatta istenilen özellikte bebek tasarımı, genetik testlerin sağlık sigortaları için veya işyerlerinde işyeri çalışanlarına karşı kullanılması, öjeni, vb. 3. İnsanların sağlık biyoteknolojisinin toplumsal risklerine yönelik tutumlarını araştırmak, 4. Bu insanların yaşadıkları yerler, cinsiyetleri, sosyo-ekonomik düzeyleri gibi farklı değişkenlere göre tutumları arasındaki farkları saptamak. Bu çalışma bir yüksek lisans tez konusunu oluşturmakta olup, bu konuda ülke içinde yapılmış araştırma sayısının oldukça az olduğuna dikkat edilirse, gelişmekte olan ülkelerin biyoteknolojiyi daha etkili ve sağlıklı bir şekilde kullanmak adına, benzer konudaki veya daha kapsamlı olarak yapılacak diğer disiplinler arası çalışmalara referans olacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
E. Erdil, “Sağlık Biyoteknolojisi Ürün/hizmetleri, Toplum Üzerinde Yarattığı Etik Sorunlar Ve Riskler,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61402.